Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

Het internet verbindt iedereen altijd en overal.

Via het internet bereikt u gigantisch veel consumenten.

Sedert de doorbraak van het internet in de samenleving kan iedereen beter, sneller en goedkoper worden bereikt. Bovendien zijn de resultaten haarfijn meet- en analyseerbaar. De natte droom voor de internetmarketeer. Daarom is het superbelangrijk om weten Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen. In dit artikel geven we u de trends en cijfers over het internet in België en Europa.

Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

Bij de start van het world wide web (en de eerste jaren daarna) was het vrij simpel. Reclame e-mails versturen en banners op websites waren heel doeltreffende promotiemiddelen. Maar naargelang het gebruik zelf van het internet door de mensen veranderde, namen ze in effectiviteit af. Denk maar aan de negatieve reclame bij het “spam”-gevoel van berichten. Wie rekening houdt met de trends in het internetlandschap weet meestal gemakkelijker Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

 • Trend 1: het internet verdringt beetje bij beetje de televisie als reclamemedium. De mensen zoeken steeds vaker en sneller online informatie op. Ook nieuwe media zoals streaming TV, video on demand via het internet, online muziekstores, … maken dat de computer ook voor ontspanning zijn plaats aan het innemen is.
 • Trend 2: de sociale media verdringen beetje bij beetje de e-mail als communicatiemiddel tussen de mensen. B.v. Facebook schiet in 2010 ruim over de 500 miljoen regelmatige gebruikers, dat is geen toeval. Eerst bereikte men voornamelijk de jongere mensen op deze manier. Nu zijn ook de medioren en senioren serieus aan een inhaalbeweging bezig.
 • Trend 3: mobiel internet is de sterkste groeier ten koste van de vaste verbinding. Indereen permanent online biedt zijn voordelen en gebruikerscomfort. Denk maar aan de mogelijkheid om online de weg op te zoeken. Dit biedt nieuwe en heel interessante kansen voor reclame- en promotiedoeleinden.

Wereldwijd (voor mensen die ook buiten Europa zaken doen) zien we dat hoe recenter internet doorbreekt, hoe intensiever dit medium gebruikt wordt. Typerend is b.v. dat het dagelijks internetgebruik in Egypte, Saudi-Arabië en China (alle boven de 50 %) ruim hoger is dan in de westerse wereld. Ten tweede stellen we vast dat hoe minder persoonlijke vrijheid in een land, hoe hoger het intensief internetgebruik. Voorbeeld hiervan de boost van twitterberichten tijdens de repressie in Iran of de communicatie via blogs tijdens de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het internet geeft de mensen een beetje persoonlijke vrijheid van denken en zeggen terug in deze landen, wat het gebruik ervan sterk doet toenemen.

Hoeveel mensen bereikt men in België en Europa via het internet?

Om doeltreffende promotie-acties te ontwikkelen is het vaak belangrijk om de gezinnen te bereiken. Waar in België 36 % van de bevolking dagelijks het internet gebruikt, zien we anno 2010 dat 73 % van de gezinnen toegang hebben tot het internet. In de laatste 4 jaar steeg dit aantal met meer dan 35 %. Dat is iets boven het Europese gemiddelde. En Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen in Europa?

In Europa gebruiken ruim 70 % van de gezinnen het internet (stijging met 43 % tov. 2006). Dit gebeurt vnl. via breedbandverbinding (61 %) waardoor ook dynamische media zoals streaming video, gesproken boodschappen met audio-files, geanimeerde berichten, enz. bruikbaar worden als reclamemiddel. We stellen eveneens vast dat gezinnen met kinderen heel wat vaker op het internet terug te vinden zijn (89 %) t.o.v. kinderloze gezinnen (67 %). Tenslotte leest en verstuurt ruim 90 % van de mensen regelmatig e-mailberichten. Dit bewijst dat e-nieuwsbrieven nog steeds super efficiënt kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat ze professioneel en goed opgemaakt en verstuurd zijn.

Besluit.

Het internet is meer dan ooit belangrijk voor de mensen in deze samenleving. KMO’s, winkels, ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen kunnen zeker heel doeltreffend gebruik maken van de mogelijkheden en de troeven die online reclame bieden. Maar nu is het meer dan ooit belangrijk om dit professioneel aan te pakken en uit te werken. Zoniet verwatert het effect en het resultaat. Voor meer info over goede, betaalbare online promotie voor uw zaak, neem vrijblijvend contact op met 2TREES.

Advertentie

Wat is de beste reclame voor uw site.

Goede reclame doet een website of webshop renderen.

Mens tot mens reclame was, is en zal altijd belangrijk blijven.

Wie een website of webshop heeft, wil graag dat goede resultaten oplevert. Promotie is hiervoor essentieel. Dat doe je best op die plaatsen die het meeste opleveren. Via onderzoek naar beïnvloeding van mensen leren we Wat is de beste reclame voor uw site.

Promotie voor een website of webshop is noodzakelijk.

Laten we heel eerlijk zijn. Niets in de wereld gaat vanzelf. En zeker niets wat goed geld oplevert. Een belangrijk middel om succes te halen uit een online shop of website is de promotie. Dat kan via offline kanalen of online gebeuren. Wat is de beste reclame voor uw site. Soms is een combinatie van beide aangewezen om het beste resultaat te bereiken.

Offline reclame zijn eerder traditionele middelen. Hieronder vallen o.a. folders, flyers, advertenties, demonstraties, try-outs, enz. Online reclame middelen maken gebruik van het internet om producten of diensten te promoten. E-nieuwsbrieven vallen hieronder. Maar ook betalende reclame zoals Google Adwords, Facebook advertenties, online wedstrijden, avatars voor games, e.a. middelen zijn voorbeelden van online promotie.

Wat is de beste reclame voor uw site.

Onderzoek op Europees vlak naar de mate waarin verschillende promotiekanalen mensen beïnvloeden, geeft een beeld van de doeltreffendheid. Belgische consumenten volgen grosso modo deze resultaten. Als mensen via een bepaald reclamekanaal meest beïnvloed worden, betekent dit meestal een heel effectief promotiemiddel. Een overzicht van Wat is de beste reclame voor uw site.

 • 26 % van de mensen wordt meest beïnvloed door online aanbevelingen en door de sociale media. Vandaar het belang van “like”-knoppen, aanbevelingen van vrienden, online recensies, klantengetuigenissen, …
 • 20 % laat zich overtuigen via mond aan mond reclame via familie, vrienden of kennissen. Belangrijke promotiemiddelen kunnen hier vriendenbons, cadeaubons, tell-a-friendacties, enz.
 • 13 % gelooft wat de verkopers of het winkelpersoneel zegt over een product of dienst. Daarom is een degelijke opleiding van het personeel heel belangrijk. Niet alleen om alle functies te kennen, maar ook een stukje verkoopkunde is op zijn plaats.
 • 12 % vertrouwt op de artikels die ze lezen in kranten, magazines of tijdschriften. Redactionele artikels zijn hierbij belangrijk, maar ook vergelijkende testen, productbesprekingen, goede introducties, enz. kunnen de verkoop omhoog stuwen.
 • 9 % tenslotte laat zich beïnvloeden door wat advertenties beloven. Ads hebben wel het voordeel dat u volledige controle heeft over de boodschap (inhoud) als over de plaats en tijd van verschijnen. Qua informatie kan dit tellen. Qua overtuiging iets minder dus.

Besluit.

Heel doeltreffende reclame werkt nooit enkel op 1 kanaal. Het moet een uitgekiende mix zijn van de verschillende middelen. Het ene promotiemiddel zal uw boodschap structureel versterken en uitdragen. Daarom wordt een goede reclamestrategie steeds over langere tijd uitgewerkt. Ze houdt rekening met de levensduur van een product en met eventuele seizoensinvloeden. Daarom moet men zich steeds afvragen Wat is de beste reclame voor uw site.

Online promotie moet naadloos aansluiten op uw gewone reclame. Voor het uitwerken van een doeltreffend e-promotieplan rekent u best op een gespecialiseerde partner. Neem vrijblijvend contact met 2TREES op.

Meer opbrengst genereren met sociale netwerksites.

Een community is een sterk promotiemiddel.

Een community is een sterk promotiemiddel.

Sociale netwerksites en microblogsites zijn nu een integraal deel van de maatschappij geworden. Het is daardoor heel interessant om meer opbrengst te genereren met deze sociale netwerksites. Er bestaan momenteel al een aantal modellen. In de toekomst zullen ze zeker nog toenemen. De komende vier bijdragen leest u hier over een aantal praktisch bruikbare middelen om meer opbrengst te genereren door het gebruik van sociale netwerksites.

Sociale netwerksites zoals Facebook, Netlog, Hyves, … zijn zo interessant omdat er fenomenaal dagelijks veel mensen op te vinden zijn. De microblogsite Twitter biedt het voordeel dat berichten supersnel rondgaan. Dit zijn prima voedingsbodems om meer opbrengst te genereren met een sociale netwerksite.

Er zijn twee grote richtingen: commerciële fondsenwerving en non-profit fondsenwerving. De eerste wordt gebruikt door bedrijven, zaken of middenstanders om meer verkoop en winst te bekomen. De tweede soort is een middel om meer fondsen te werven voor goede doelen, non-profitorganisaties of hulporganisaties.

Gebruik de sterkte van een “community”.

Een community is een verband dat voor een heel sterke band tussen de leden zorgt. Denk maar aan het groepsgevoel. Dat is precies het sterke punt van de sociale netwerksites. Als commerciële onderneming kunt u hier uw voordeel bij doen. Creëer zelf een eigen community rond uw zaak, een bepaald merk of dienst. Zorg vervolgens dat uw klanten er deel van uitmaken. Probeer ook de vrienden en kennissen van uw klanten bij uw community te betrekken. Van zodra u voldoende leden hebt, kunt u aan de slag:

 • Lanceer oproepen aan uw leden. Nodig de mensen uit om kennis te maken met een nieuw product of dienst. Stimuleer hen om in beweging te komen. Vraag desnoods om uw boodschap verder uit te dragen.
 • Communiceer via uw community. Vraag reacties aan uw leden. Ook beoordelingen, suggesties, ervaringen, enz. scoren heel goed. Bovendien is het leuk om lezen voor de overige leden van uw community.
 • Organiseer events en nodig uw leden hierop uit. Spontaan denken we hier natuurlijk aan opendeuracties of verkoopsacties. Maar het kan ook een speciale lanceringsweek worden of een mooi-weerweek. Wees inventief en je scoort er mee. Bovendien kan het best alleen maar online gebeuren, zodat de organisatiekosten beperkt blijven. Maar ook een jaarlijks klantenfeest (b.v. barbecue in de zomer of glühweinavond in de winter) is een prima idee.
 • Werk met uw community. Deel bijvoorbeeld uw leden in groepen in en laat de verschillende leden dan uw producten uittesten. Zorg dat ze zo extra betrokken worden bij wat u doet. Op deze manier maken ze gauw deel uit van uw organisatie. Daardoor gaan ze spontaan voor u reclame maken in hun kennissenkring.
 • Vraag hen om betrokkenheid. Stel dat er een goeddoelactie gebeurt in uw stad of gemeente. Schaar gerust uw community achter dit initiatief en vraag uw leden om hun bijdrage over te maken of om dit initiatief te steunen.

De bovenstaande mogelijkheden werden hier uitgewerkt van het oogpunt van een commerciële zaak. Maar dit gaat net evengoed voor een non-profitdoel of een lokaal goed-doel project. Het enige verschil is dat de opbrengst integraal naar het steunen van een maatschappelijk project gaat. Let echter wel goed op verborgen kosten. Dit komt o.a. ook aan bod in de bijdrage over SMS campagnes.

Besluit.

Het gebruik van sociale netwerksites om geld te verdienen is bijzonder interessant door het groot potentieel dat ze bieden. Facebook bijvoorbeeld heeft op dit moment 400 miljoen (400.000.000!) actieve gebruikers wereldwijd. In België is Netlog heel sterk in het jongerensegment en in Nederland staat Hyves heel sterk. Dat biedt heel veel mogelijkheden om uw bedrijf, merk of zaak een goede push te geven. Sociale netwerksites zorgen voor extra kansen op succes. Contacteer gerust een gespecialiseerde partner als u het professioneel wilt aanpakken.

Volgende week deel 2: doeltreffende non-profitacties via sociale netwerksites.

Vijf eenvoudige tips voor een succesvolle e-nieuwsbrief.

Vijf tips voor een klantvriendelijke nieuwsbrief.

Vijf tips voor een klantvriendelijke nieuwsbrief.

Met een eigen nieuwsbrief bereik je rechtstreeks potentiële klanten / kopers. De verwachtingen zijn meestal hoog gespannen. Maar niet alle nieuwsbrieven halen een goed resultaat. Het succes is van een aantal factoren afhankelijk. Toch heb je meer kans om goed te scoren met de volgende vijf eenvoudige tips.

Waar moet je zeker op letten bij een e-nieuwsbrief?

Een nieuwsbrief is altijd (een beetje) reclame. Je communiceert rechtstreeks (one to one) met een fysieke persoon. En iedereen is in de grond nieuwsgierig naar elk bericht dat in zijn mailbox terechtkomt. Bovendien heeft niemand tijd op het internet. Let er dus goed op dat je klaar en duidelijk, en met zo weinig mogelijk woorden, zegt wat je te zeggen hebt. Degene die je nieuwsbrief krijgt, moet (wil) direct kunnen oordelen of je aanbod interessant is of niet.

Het doel van een nieuwsbrief is altijd “verkopen” in de ruime zin van het woord. En dat weet je klant, bewust of onbewust, ook goed. Vergeet daarom nooit om de geadresseerde te vragen om te reageren en om precies te zeggen wat hij daarvoor moet doen. Wees commercieel duidelijk. Gebruik hiervoor de volgende vijf eenvoudige tips voor succes.

1. Formuleer je aanbod zo concreet mogelijk.

Dat kan best al door in het onderwerp of in de titel de essentie van de actie in een zin weer te geven. B.v. “Tijdelijke actie: een professionele website met -20 % korting.” Daar onder kan een treffend campagnebeeld worden verwerkt in combinatie met de korte details van de promotie. Best geef je alles gerubriceerd weer zodat de klant de verschillende zaken in een oogopslag ziet. Je kan dus perfect werken met titels, opsommingen, kleuren enz. Waak er wel op dat de stijl van je nieuwsbrief bij je zaak blijft passen.

Heb je meerdere zaken aan te kondigen, dan zorg je dat deze duidelijk afgescheiden naar voor komen. Vermijd dat de klanten moeten zoeken waar het aanbod precies staat dat hen interesseert. En beperkt het aantal verschillende onderwerpen tot maximaal drie per nieuwsbrief.

2. Verwerk een aantal links naar je website.

Een e-nieuwsbrief wordt opgemaakt en uitgestuurd. Het is leuk en goed voor de prestaties van je website als zoveel mogelijk mensen ook eens naar je website komt kijken. Maak het hen dus zo gemakkelijk mogelijk door een aantal aanklikbare velden op te nemen in je nieuwsbrief. Automatisch zal de bezoekersstatistiek van je site omhoog schieten. Maar nog belangrijker is dat elke nieuwe bezoeker een aantal pagina’s van je website zal bekijken vooraleer weg te klikken.

3. Beschrijf je actie in detail op een speciale webpagina.

Een goede nieuwsbrief is kort, strak gestructureerd en overzichtelijk opgemaakt. Om de actie haarfijn en uitgebreid uit te leggen, gebruik je best een (paar) aparte actiepagina’s die je toevoegt aan je website. Hier kun je de ruime voordelen opsommen, getuigenissen verwerken, een aantal detailfoto’s plaatsen, …

Het voordeel is dat de mensen die naar deze actiepagina’s klikken werkelijk interesse hebben. Ze zijn dus bereid om nauwkeurig je aanbod te bekijken en om hier de nodige tijd voor vrij te maken. Ook kun je zelf deze webpagina’s gebruiken om de actie aan nieuwe klanten uit te leggen. Telefonisch bijvoorbeeld, maar ook aan de klantendesk of aan je bureau.

4. Beperk de duur van het aanbod.

Een van de troeven van een actie is dat er gedurende een beperkte tijd een voordeel kan bekomen worden voor wie reageert. En precies die beperkte duur motiveert sterk de klanten om nu een bestelling te plaatsen. Het wacht-niet-tot-het-te-laat-is principe, als het ware. Deze beperkte duur, in combinatie met het voordeel, is dus een van de sterkste troeven van een actie. Zorg er dan ook voor dat dit duidelijk en prominent vermeld wordt.

5. Plaats een reclameblok voor andere producten of diensten.

Er zijn een aantal hulpmiddelen om een paar extra producten te promoten zonder dat het afbreuk doet aan de commerciële waarde van een goede nieuwsbrief. Op de nieuwsbrief zelf kan je onderaan een reclamekader of reclamebox plaatsen voor een aantal producten. Of je verwerkt in de promotiepagina’s van de website een banner of een rubriek van gerelateerde producten aan de actie. Vergeet niet om steeds de juiste links op te nemen voor het doorklikken.

Een goede commerciële nieuwsbrief opmaken vergt kennis van zaken. Een goed concept oogt zowel eenvoudig, duidelijk en past bij de stijl van je zaak of actie. Als er zaken niet in overeenstemming zijn met elkaar zal je nieuwsbrief minder goed aanslaan bij de prospecten en klanten. Daarom is het nagenoeg altijd een goed idee om de opmaak en uitwerking toe te vertrouwen aan een professionele partner.

Wil je zelf ook promotie voeren met een goede nieuwsbrief. Neem gerust en vrijblijvend met ons contact voor leuke ideeën, toffe concepten en een professionele uitvoering.

Gerelateerde artikels:
“Tips voor een goede nieuwsbrief (1)”
“Tips voor een goede nieuwsbrief (2)”
“Goede tips om e-mailadressen te verzamelen”
“Een nieuwsbrief sturen? Hoe krijg je adressen?”
“Hoe kom ik aan e-mailadressen”
“De voordelen van een eigen e-nieuwsbrief”

Het internet, een stabiele factor in onzekere tijden.

Waarom biedt het internet zoveel voordelen? De voornaamste troeven.

Waarom biedt het internet zoveel voordelen? De voornaamste troeven.

Economen en bedrijfsadviseurs beleven boeiende tijden. Nog nooit waren de markten zo volatiel en spreken voorspellingen elkaar vaak tegen. De wereldwijde economische toestand ligt natuurlijk aan de basis hiervan. Toch is er een constante trend zichtbaar. De goede resultaten van het internet, en de vele mogelijkheden die het de gebruikers biedt, vallen op als witte merels. Waarom scoort het internet nu zo goed?

Het internet, een onderdeel van het dagelijkse leven.

Meer en meer Belgen raken verslaafd aan het internet. Dat is een erg boude uitspraak, maar onderzoek toont signalen aan die in deze richting gaan. Liefst vijftien procent van de Belgen gebruikt het internet meer dan gemiddeld. Dit gaat van surfen over chatten en mailen. De tendens om het internet binnenkort door te trekken naar GSM, pda of zelfs digitale TV kan dit enkel nog versterken.

Ook de jongerencultuur van tegenwoordig versterkt de internet dominantie. De jeugd chat intensief, voert urenlang msn-gesprekken, deelt hun leven via Facebook, Netlog, MySpace, e.a. of Twittert er lustig op los. Vaak zien we dat grote delen van de bevolking elke dag uren achter de PC doorbrengt. Dit is een ideale voedingsbodem voor het bedrijfsleven en de reclamewereld.

Internetreclame mikt nu op een aantal topjaren.

In de “werkelijke wereld”, de offline wereld dus, kijken de reclamejongens actueel tegen een dalende omzet aan. Met dank aan de crisis. Advertentiebudgetten worden teruggeschroefd. TV en radioreclame krimpt en gedrukte reclame in het algemeen laat een dalende tendens zien.

Niet zo bij de online reclame. Vaak stellen we vast dat gedeelten van offline budgetten omgeleid worden naar nieuwe promotievormen op het internet. Meestal wordt nu gekozen voor gerichte reclame in plaats van massa-reclame. Internetreclame is goedkoper dan traditionele reclame. Bovendien kan men via het internet zich ook beter richten op specifieke doelgroepen. En dat biedt heel veel mogelijkheden. E-mailmarketing en direct mail profiteren hier volop van. Maar ook gans nieuwe online campagnes, zoals tell-a-friendacties, community marketing of cash-back shopping behalen heel sterke resultaten.

Waarom is het internet een onmisbare factor voor elke zaak?

Het gegeven dat elke dag zo’n 4,5 miljoen Belgen online te bereiken zijn, maakt van het internet een onmisbare factor om zaken te doen. Koppel deze massa consumenten aan de tijd die zij elke dag online zijn (zie artikel vorige week) en aan de relatief lage kostprijs van internetreclame en je krijgt een ideale basis voor online promotie.

Consumenten die online gaan, nemen de nodige tijd om informatie te lezen en te verwerken. Reageren zoals bestellingen plaatsen, inlichtingen vragen, contact opnemen, enz. vergt slechts een muisklik. Bovendien is het gebruikscomfort van de moderne websites en webshops een echte troef. Wie gewend is om het internet elke dag te gebruiken wil deze luxe echt niet meer missen. En dit werkt ook verslavend.

Vaak stelt men vast dat regelmatige internetgebruikers prefereren om zoveel mogelijk hun zaken online te regelen. Wie online koopt, zoekt eerst om alles via de computer te bestellen. Mensen die graag inlichtingen via het internet verzamelen, boeken liefst reizen via deze weg, of vragen info aan, of bestellen boeken en geschenken met behulp van de computer. Het gebruiksgemak, comfort en snelheid van actie spelen hier een doorslaggevende rol.

Het is nu wel bewezen dat het internet een heel sterke stijging kan veroorzaken van de omzet en de verdiensten. Met een goede website of E-commerceshop profiteer je alvast direct van een groter publiek die je vindt op het internet en die de informatie over je zaak leest. Eenmaal je met online zakendoen vertrouwd bent, stijgen de opbrengsten heel snel terwijl de kosten slechts langzaam meegroeien. Hoe groter het online aandeel in het zakencijfer, hoe beter je winstmarge en de rentabiliteit van je zaak. En daar komt het tegenwoordig meer en meer op aan.

De sterke groei van de internetreclame is hier een duidelijk bewijs van. Meer en meer mensen betrekken het internet dagelijks bij hun leven. Daardoor kent het online zakendoen steeds meer succes. Dan is het maar normaal dat de online promotie in de huidige tijden een sterke groei kent. Het internet is namelijk momenteel nog de enige marktplaats waar miljoenen consumenten samenkomen die daarenboven door iedereen heel gemakkelijk en trefzeker te bereiken zijn.

Doeltreffende commerciële webteksten schrijven.

De marketingprincipes om goede webteksten te schrijven.

De marketingprincipes om goede webteksten te schrijven.

Het internet is de bron voor informatie in de maatschappij. Elk medium dat door veel mensen wordt gebruikt is een heel goede reclamebron. Om zoveel mogelijk publiciteit te bekomen is het belangrijk om goede webteksten te schrijven voor het internet. Hoe gebeurt dat en waar moet je op letten?

AIDA, een vast stramien in verkoop en reclame.

Dit vierletterwoord is super belangrijk voor iedereen die zich met marketing bezig houdt. Het is een van de grondprincipes dat telkens terugkomt. Verkoopgesprekken lopen volgens dat stramien, maar ook advertenties worden zo opgebouwd, klanten lezen informatie op deze manier, enz. AIDA staat voor:

A – Aandacht trekken
I – Interesse wekken
D – Drang tot kopen ontwikkelen
A – Actie (kopen) uitlokken

Goede webteksten schrijf je best ook volgens dit stramien. Niet alleen lezen prospecten en klanten op deze manier artikels, ze verwachten eigenlijk dat deze volgorde wordt aangehouden. En zoals je weet met het internet, als je levert wat de mensen verwachten heb je een voetje voor.

Aandacht trekken.

Intuïtief denk je hier natuurlijk aan een opvallende titel. Maar eigenlijk valt hier alles onder wat je doet opvallen en wat nieuwsgierig maakt bij de mensen. Dat kan dus even goed een opvallend beeld zijn of een hoop wartaal. Van zodra het de aandacht trekt en stimuleert om nader te kijken, ben je geslaagd.

Let er wel op dat hetgeen je gebruikt om de aandacht te trekken relevant moet zijn met je boodschap. Het is hoogst nefast als de mensen op basis van je aandachttrekker de moeite nemen om verder te lezen en ze dan plots vaststellen dat de inhoud helemaal niet gaat over wat ze verwachtten. Die relevantie moet je aanhouden zowel in woorden, beelden als kleuren en lettertypes.

Interesse wekken.

In een trefzeker artikel worden hiervoor ondertitels, bijschriften bij foto’s of de inleiding van een tekst gebruikt. Het is de bedoeling om nu het “statement” van de aandacht te versterken of uit te breiden zodat de lezer geprikkeld wordt om de inhoud van het artikel te lezen. Hier kunnen een aantal argumenten of voordelen worden opgesomd. Er kan ook een belofte worden voorgespiegeld voor wie het product of de dienst aankoopt.

Let wel dat je deze blok klaar, helder en kort houdt. Na deze fase hou je ofwel een aandachtige lezer over ofwel haakt de bezoeker af. Bovendien heb je niet de luxe om uit te weiden. In een paar seconden volgt de beslissing of het artikel kan interesseren of niet. Probeer ook steeds de indruk te wekken dat het artikel hoe dan ook interessant is om weten, zelfs al beslis je achteraf om niet te kopen. Wek de indruk van “Je moet dit echt wel gelezen hebben.”

Drang tot kopen ontwikkelen.

Eenmaal de bezoeker beslist heeft om verder de lezen is het aan de inhoud om te overtuigen. Nu heeft de lezer tijd voorzien om zich aandachtig te verdiepen in de tekst. Deze mag dan ook uitgebreider zijn. Vermijd wel langdradige teksten, maar schakel vlot over van argument naar argument. Wees kort, bondig en duidelijk, maar vermeld alle informatie die belangrijk, relevant en nuttig is. Ook goede afbeeldingen of tekeningen kunnen helpen om je waar aan de man te brengen. Testimonials waar “bestaande klanten” hun motivatie weergeven, of getuigen van bijzondere eigenschappen of voordelen doen het ook steeds goed. Zorg er wel voor dat je een dynamische, vlot leesbare tekst schrijft.

Let er op om zo weinig mogelijk “vakchinees” te gebruiken. Soms is vakjargon prima om ellenlange beschrijvingen te vermijden, maar bij overdadig gebruik haalt het de leesbaarheid naar beneden. Gebruik in elk geval enkel termen die ook door de meeste mensen gekend zijn. Voor internetgebruik hou je best de zinnen kort. Maak een goede structuur op met titels, tussentitels en ondertitels. Gebruik foto’s en afbeeldingen om tekstvlakken te onderbreken en accenten te leggen.

Actie (kopen) uitlokken.

Dat is natuurlijk het finale doel van een webtekst. Maar het is een vergissing om te denken dat een prospect spontaan contact zal nemen om iets te bestellen. Een heel kleine minderheid misschien wel, maar het overgrote deel van de mensen heeft een zetje nodig. Hiervoor kun je een aantal marketingtrucs toepassen. Speciale acties (in tijd beperkt) doen het altijd. Er zijn onbeperkte mogelijkheden voor inventieve geesten. Denk aan zinnen in de aard van “Bestel nu en krijg extra…”. Bij uitbreiding kan dit worden “Wij werken in de maand XYZ in uw regio en wie dan bestelt krijgt …”, of “voor de eerste 50 kopers, gratis …”

Let wel dat je steeds lezers uitnodigt om iets te doen of te reageren. Dit noemt men “Call to Action”. Ook het gebruik van speciale items kunnen helpen. Verwerk b.v. een opvallende actieknop (rode kleur, tekst: bestel nu) en laat doorklikken naar een aangepast bestelformulier dat de klant kan gebruiken voor de aankoop.

Nog een paar tips om mee rekening te houden:

 • Vormt je webtekst een onderdeel van promotiecampagne, dan worden er nog andere reclamemiddelen aangemaakt. Banners bijvoorbeeld, of folders, advertenties, flyers, promotieartikels, enz. Meestal worden een aantal typische beelden gebruikt, de campagnebeelden. Hou in dit geval voor ogen dat elk medium een eigen functie en doel heeft. Weet dat je webartikel op de lijn van de gedrukte folder staat qua belangrijkheid. Pas de tekst hier aan aan en gebruik zoveel mogelijk de typische campagnebeelden zodat de herkenbaarheid verhoogt.
 • Internetacties zijn heel efficiënt omdat nagenoeg alles meetbaar is. Daarom ook is een duidelijke “Call to Action” belangrijk. Hoe meer deze knop wordt gebruikt, of hoe meer formulieren worden ingevuld, hoe succesvoller de actie is.
 • De meeste webacties worden gestuurd via de eigen website. De aangepaste teksten worden hier in verwerkt. Het is heel slim om tijdens de actie goed het surfgedrag op je site te analyseren. Niet alleen om te kijken of je promotiepagina’s een toename van bezoekers kennen, maar ook waar ze evt. wegklikken of welke relatie er is tussen het aantal lezers van je webtekst en mensen die het bestelformulier invullen. Zo kun je snel aanpassingen doorvoeren en de actie bijsturen indien dit nodig is.
 • Denk er ook aan om, eenmaal een bestelformulier is ontvangen, direct de verdere stappen te laten uitvoeren. Een online klant verwacht nl. direct een mailtje om hem te bedanken voor zijn reactie en om te bevestigen dat zijn bestelling goed aangekomen is. Zet er alvast de volgende stappen duidelijk op zodat je klant weet wat er nu volgt. Snelheid en accuraatheid is hier super belangrijk.
 • En hou goed bij wie klant geworden is met je actie. Ontwikkel je klant tot een actieve klant waar je iets aan blijft hebben. Stuur een veertien dagen na levering b.v. een kort enquêteformulier om naar zijn tevredenheid te peilen. Enige tijd na hun bestelling kun je deze klanten een vervolgaanbieding doen als dank voor hun eerdere bestelling. Dat kan voor een hernieuwing gebeuren, maar ook voor een complementair artikel of dienst en zelfs voor een gans ander product uit je gamma. Maar zo kan je tweemaal collecteren door de refereren naar een bepaalde actie.

Goede webteksten kunnen veel bijdragen tot de verbetering van je bedrijfsresultaat. Het is wel belangrijk om vooraf voldoende aandacht te besteden aan de voorbereiding en om de nodige tijd uit te trekken om ze te schrijven. Het schrijven zelf van webteksten is een proces van opmaken, elimineren, aanpassen, vervangen, enz. totdat alles vlot in elkaar past en duidelijk leest. Een beetje webtekst, van voorbereiding tot eindafwerking, kost al gauw tussen de 15 à 25 uur. Voor een maximaal resultaat voer je best een paar eenvoudige, commerciële ingrepen door aan je website zelf zodat dit nieuws professioneel aangekondigd wordt.

Hoe kom ik aan e-mailadressen?

Een bestand e-mailadressen opbouwen is eenvoudig.

Een bestand e-mailadressen opbouwen is eenvoudig.

E-mailadressen zijn het commerciële goud bij e-commerce. Je kunt er berichten naartoe sturen, informatie verspreiden, voordelen toespelen of zelfs een peiling doen. Maar hoe kom je snel aan een voldoende aantal e-mailadressen? Een overzicht van de doeltreffendste middelen.

1) Begin bij je klanten en leveranciers.

Vaak realiseer je het niet, maar je zaak beschikt meestal reeds over een bestand van e-mailadressen. Maar vaak zit het niet in een commerciële databank. De klantengegevens die je via je boekhouding kan opvragen bevatten meestal ook de e-mailgegevens. Dat is immers eenvoudig om te communiceren. Dit gaat ook op voor je leveranciers waar hun e-mail op de facturen of in het leveranciersbestand is terug te vinden.

Ook potentiële klanten vormen een eerste bron van informatie. Via de verkoop ga je even door de contactgegevens van al wie je een voorstel hebt bezorgd. Ook dit bestand bevat de voornaamste gegevens van een toekomstige klant of zakenrelatie.

En voor wie je het niet weet, vraag het dan gewoon. Je kunt ze opbellen om het te vragen. Dit gaat heel snel en is nog vrij goedkoop. Bovendien is het een gelegenheid om nog eens persoonlijk contact te hebben met je klant of leverancier. Maar je kunt ook een terugzendkaart bij je facturen en brieven voegen of ze opzoeken in de telefoongids. Deze laatste manieren kosten iets meer aan tijd en geld, maar ze hebben het voordeel dat je snel een e-mailbestand samenstelt.

2) Werf e-mailadressen via je reclame.

Een eerste middel is natuurlijk de mogelijkheid om bezoekers te laten registreren op je website doordat ze hun e-mailadres kunnen nalaten. Dit kan zijn om hen te laten abonneren op jouw nieuwsbrief, maar ook om een paar maal per jaar voordelen te ontvangen, of als eerste een bericht van je nieuwe zaken. Zo bouw je spontaan en automatisch aan een bestand mailadressen van mensen die interesse hebben in jouw activiteiten.

Denk er aan dat je de meeste reclamevormen voor het opbouwen van een mailbestand kan gebruiken. Op advertenties zet je b.v. een retourbon waar de prospectgegevens, inclusief e-mailadres, worden genoteerd. Ook op je folders kan je een terugzendkaart opnemen waarmee prospecten met je in contact kunnen komen.

Geef tenslotte de instructie aan je personeel om bij elk nieuw contact zeker de naam, telefoon en het e-mailadres te vragen. Leg evt. handige invulkaartjes op de desk en geef het verhaal mee waarom je dit vraagt. Sommige mensen zullen weigeren, maar de meesten maken er echt geen punt van om hun gegevens op te geven.

3) Ruil nuttige informatie tegen e-mailadressen.

Beschik je over een handig formulier waar iedereen interesse voor heeft? Of een nuttige omrekentabel, kostencalculatie of overzichtschema? Heb je een goede instructiefolder, een leuk kookboek of een handig hebbeding ter beschikking? Zet dat dan op je website, maak dat de mensen het gratis kunnen downloaden maar vraag hen eerst om zich (ook gratis) te registreren. Vrijwel iedereen zal bereid zijn om hun gegevens op te geven om een interessant item gratis te bekomen.

Dit is een heel sympathieke manier om je e-mailbestand op te bouwen. Bovendien verhoogt het de waarde van je website en bewijst het je expertise als handelaar.

4) Organiseer een gratis klantenactie.

Ook een snelle manier om aan kwalitatief goede e-mailadressen te komen is een tell-a-friendactie organiseren. Het principe is eenvoudig: je vraagt je eigen klanten om de e-mail van een aantal vrienden, familieleden, kennissen, enz. op te geven in ruil voor een voordeel. Het voordeel moet het wel waard zijn, natuurlijk en het is ook best om een goede reden te hebben om dit te doen. M.a.w. zowel jijzelf (bekomen van e-mails), als je klant (leuk om je eigen vrienden iets te geven) als je nieuwe klanten (tof om een leuk voordeel te ontvangen) moeten winnaar zijn.

Een heel speciale manier om vlotjes een groot aantal mailadressen te bekomen gebeurt door het organiseren van een gratis internetwedstrijd. Neem een goed product of dienst van jezelf, maak er een wedstrijdvraag over, verspreid de boodschap via het internet en beloof een mooie prijs voor de winnaar(s). Je zal zien, honderden reacties komen binnen onder de vorm van e-mailadressen. Een aantal schrijven zich naderhand terug uit, maar de residu adressen blijft meestal wel erg de moeite.

5) Werf e-mailadressen via partnerships.

Hiervoor kijk je even uit wie een vlot bezochte website heeft of welke nieuwsbrieven veel bezoekers tellen. Daarmee maak je een commerciële afspraak door b.v. een banner te kopen op een website of een artikel te laten plaatsen in een nieuwsbrief. Zorg er wel steeds voor dat er een link opgenomen wordt naar jouw eigen website en zorg dat de bezoekers gestimuleerd worden om hun e-mailadres op te geven. Op deze manier kun je snel honderden nieuwe bezoekers aantrekken en een behoorlijk groot aantal e-mailadressen verzamelen.

En eenmaal je over een voldoende groot bestand mailadressen dan kan je er mee beginnen werken. Hou wel in het oog dat er een aantal wettelijke verplichtingen en regels zijn waar je je moet aan houden. De wet op de privacy verbiedt het ongecontroleerd en ongebreideld verkopen van adressenbestanden en garandeert dat de klant de eigen gegevens kan consulteren en wijzigen. En als je je tot consumenten richt, moet je wel eerst toestemming krijgen vooraleer je reclame begint rond te sturen via het internet. Daarom is het belangrijk om voor je e-promotie samen te werken met een goede en betrouwbare partner, zodat je de wettelijke reglementering naleeft en anderzijds zelf geen commercieel nadelig risico loopt.

De consument en Google reclame.

Internetreclame behoort tot de meest rendabele promotie.

Internetreclame behoort tot de meest rendabele promotie.

Wat iedereen reeds vermoedde, is nu ook proefondervindelijk vastgesteld. Google, de meest gebruikte zoekmachine ter wereld, is nu ook het grootste online advertentiekanaal. Ze staan voor bijna 60 procent van de webadvertenties wereldwijd. Wat is het, hoe werkt het en wat moet je weten?

Google AdWords vertoont online reclame.

Met Google AdWords maak je reclame door middel van een klein reclameblokje, een beeldadvertentie of een dynamische advertentie boven of naast de zoekresultaten of op websites van derden. Je betaalt voor elke keer dat een bezoeker via jouw advertentie op jouw website terecht komt. En je kiest o.a. hoeveel je hiervoor betaalt, in welke regio je advertentie verschijnt, welke dagen/uren, enz., enz.

Dat is kort de theorie. De truuk bestaat er in om je reclameboodschap zo aantrekkelijk en kernachtig voor te stellen zodat de mensen nieuwsgierig worden en op je advertentie klikken. Dan komen ze automatisch op je website terecht. Maar let op: de ruimte die je kan vullen is beperkt, en ook niet alle woorden of zinsdelen worden geaccepteerd.

Verder is het belangrijk om de juiste prijs te bepalen voor een klik. Als je deze te hoog zet, verlies je onnodig geld. Maar als je bedrag te laag ingesteld staat, wordt je advertentie gans onderaan, of op de tweede pagina van de zoekresultaten, of zelfs niet vertoond. En dan heb je er ook weinig aan.

Naast een goede reclametekst is ook de zoekwoordenlijst van groot belang. Niet alleen goede woorden, woordcombinaties of zinscombinaties zorgen voor efficiënte vertoningen, je maakt best een mix van gewenste woorden, uitgesloten combinaties, enz. Met de correcte combinatie van deze zaken maak je dat je Google reclame vertoont wordt aan de mensen die je op dat moment zoeken. En dan kost je reclame het minst van al.

Samengevat: Google AdWords is dus betalende reclame waarvan jij de positie van verschijnen kan bepalen door meer of minder te bieden per klik. Maar hoe efficiënter de reclame gebouwd is, hoe goedkoper ze is en hoe beter het resultaat is.

Google AdSense toont online reclame.

Met Google AdSense kan je geld verdienen. Inderdaad, als je toelaat dat Google op bepaalde delen van je website reclameboodschappen laat verschijnen, krijg je per klik een percentage commissie. Hoe meer mensen er op die Google advertenties klikken, hoe meer geld je verdient. Je kan zelf bepalen waar ze verschijnen, hoeveel en welk formaat ze hebben. Je kunt zelfs het uitzicht en de kleuren aanpassen aan de lay-out van je site zodat ze er op het eerste zicht één geheel van uitmaken, of zelfs een onderdeel ervan zijn.

Google zelf vertoont enkel advertenties die verband houden met de inhoud van je site. Hierdoor komen ze niet echt storend over bij de bezoekers aan je site, maar ervaren veel mensen ze zelfs als extra tips of keuzemogelijkheden. Ze kosten ook niets om te laten verschijnen, en eenmaal je betalingsgegevens ingesteld zijn, gebeurt de betaling van je commissie ook automatisch eenmaal men een bepaald bedrag heeft bereikt.

Om zoveel mogelijk geld te verdienen is de plaatsing van de advertenties wel belangrijk. Hier moet je goed op letten. Maar natuurlijk moet je het wel eerst willen. Want het kan b.v. voorkomen dat plots een advertentie van je concurrent op je site verschijnt, en ook niet iedereen vindt betalende reclame passen op zijn website.

Conclusie: Google AdSense is reclame waarbij jij commissie krijgt elke keer dat iemand er op klikt. Je kan zelf de plaats en uitzicht er van kiezen en de reclamebooschappen hebben verband met de inhoud van je website.

Overige Google reclame.

Hoe meer Google producten er op de markt komen, hoe meer mensen er van gebruik maken. En natuurlijk is elk nieuw product een nieuwe kans om producten, merken, diensten of bedrijven te promoten.

Naast de reclame bij de zoekresultaten of op sites van derden, kunnen er momenteel advertenties verschijnen bij o.a. kaartopzoekingen (Google maps), informatie die via GSM of pda wordt opgevraagd, bij de e-mails die met Gmail worden ontvangen, enz. De lijst is lang en de mogelijkheden zijn ruim en omvangrijk.

Je bouwt immers niet alleen meer tekstadvertenties, maar je kan ook kiezen voor beeldadvertenties of dynamische advertenties. En ook hier bepaal je zelfs tot de formaten van advertenties zodat minder geslaagde versies niet worden vertoond. Je kan zelfs eigen beelden gebruiken om een Google beeldadvertentie op te bouwen.

Conclusie: adverteren via Google biedt heel veel mogelijkheden en troeven voor super efficiënte reclame. Je hebt verschillende vormen van reclame om de resultaten sterk te verbeteren en het kost maar zoveel als je zelf wilt.

Het opbouwen, instellen en opvolgen van Google advertenties is wel heel gespecialiseerd en erg intensief werk. Specialisten vertrekken natuurlijk van uit hun expertise en maken vrij goede reclameblokken als basis. Wie dit vaak doet, weet immers wel wat normaal werkt en wat niet. Maar eenmaal de basis gemaakt is, is het zaak om de eerste maanden de advertentie te testen, bij te werken, varianten te zoeken die misschien nog iets beter presteren. En dan natuurlijk, andere kanalen instellen, beeld- en dynamische versies uitwerken, testen en laten verschijnen, enz.

Ook KMO’s, zelfstandige ondernemers of vrije beroepen kunnen op een efficiënte en heel rendabele manier hun producten of diensten promoten via Google.

Hoe bouw ik een succesvolle Google reclame? (1)

Praktijktips voor succesvol adverteren met Google

Praktijktips voor succesvol adverteren met Google

Google is zowat de meest gebruikte zoekmachine wereldwijd. Zeker in België waar de mensen in meer dan 95 procent dit kanaal gebruiken. Maar Google biedt ook de mogelijkheid om heel doeltreffend en betaalbaar reclame te maken … met Google Adwords. Een goede Google campagne levert zonder twijfel meer dan zijn geld op. Maar het bouwen ervan is toch wel specialistenwerk. Waar hou je best rekening mee?

1. Zoek de perfecte reclametekst.

De perfecte reclametekst is eenvoudig, stimulerend en wervend. Zorg er dus voor dat je met een paar woorden zo goed mogelijk weergeeft WAT je aanbiedt en HOE je er aan geraakt. De bedoeling is steeds om de mensen die op zoek zijn naar een product of een dienst die jij aanbiedt, naar je website te lokken. Natuurlijk moet je website commercieel genoeg zijn om de potentiële klanten overtuigen en tot kopen aan te zetten.

De perfecte reclametekst schrijven voor Google is intensief werk en duurt best een poosje. Woorden inpassen in een tekst, bijschaven totdat de toon en de inhoud opvalt. De mensen gepast nieuwsgierig maken en hen zo ver krijgen dat ze op je advertentie klikken. “Try en error” is meestal de boodschap zeker voor ongeoefenden.

2. Toon je tekst aan de juiste mensen.

De perfecte reclametekst tonen, en hertonen, bij mensen die niet op zoek zijn naar je producten of diensten is natuurlijk verloren moeite. Google biedt de mogelijkheid om advertenties enkel te vertonen aan mensen die de juiste zoekwoorden voor jou intypen, en die in juiste gebied wonen, of zelfs enkel tussen de juiste uren. Heel veel mogelijkheden dus, maar het komt er wel op aan om deze instellingen voor je campagne zo te verfijnen dat enkel een actuele koper ze ziet.

Het belangrijkste onderdeel hiervoor is de zoekwoordenlijst. Bouw ze nauwkeurig en met zorg op. Gebruik niet alleen zoekwoorden die je moeten tonen, maar ook zoekwoorden waarbij je niet wilt vertoont worden. En verruim je lijst met zinsdelen, brede zoekwoorden, precieze zoekwoorden, enz.

3. Toon je op verschillende kanalen.

Iedereen heeft wel al de advertenties gezien bij zoeken van informatie met Google. Dat zijn tekstadvertenties die verschijnen op het zoeknetwerk. Bij de zoekresultaten dus. Maar daar naast kan je advertentie ook worden vertoond met het inhoudsnetwerk en bij Google maps. Als je advertenties vertoond worden op het inhoudsnetwerk verschijnt je reclameboodschap op websites die meestal veel bezoekers trekken. Dat zijn de “gesponserde links” die je vaak aantreft. Je advertenties passen dan wel met de inhoud van die websites zodat mensen vaak denken dat deze een onderdeel ervan vormen. Doordat de inhoud van die sites strookt met je reclametekst bereik je meestal ook het juiste publiek.

Voor een campagne kan je eveneens meegeven dat je bij Google maps wilt verschijnen. Dan krijg je een vertoning als mensen b.v. de weg zoeken in je buurt. Dit is meestal interessant voor locale advertenties, dus wie b.v. in een provincie of beperkt taalgebied adverteert. Minder interessant is het b.v. als je als Vlaams bedrijf een Engelse Google advertentie maakt die gericht is op het Verenigd Koninkrijk.

4. Verhoog je trefkans door te diversifiëren.

Naast de gewone tekstadvertenties kan je ook beeldadvertenties bouwen. Of zelfs een videoafbeelding toevoegen aan je advertentie om beter op te vallen. Beeldadvertenties en andere verschijnen niet in het zoeknetwerk maar wel in het inhoudsnetwerk. Maar het is best aantrekkelijk als je advertentie beweegt en zo de aandacht trekt.

Je kunt eveneens diversifiëren door niet alleen via het Google zoekprogramma te werken, maar b.v. reclameboodschappen te maken die bij GSM berichten worden vertoond. Mobiele campagnes dus. Dat kan interessant zijn om een advertentie voor je winkel te vertonen als iemand b.v. de weg zoekt d.m.v. zijn pda.

5. Bied de juiste prijs voor je advertentie.

Met Google bepaal je immers niet alleen het bedrag per dag, week of maand dat je aan reclame wilt spenderen, je moet ook opgeven hoeveel je bereid bent om te betalen voor een klik. Dit noemt men het bod. Hoe beter je reclametekst opgemaakt is en hoe verfijnder je campagne ingesteld is, hoe minder een klik zal kosten om hoog vertoond te worden. Ook hoe minder adverteerders er zijn voor een product of dienst, hoe minder je zal moeten bieden om vertoond te worden. Hier speelt de wet van de concurrentie volop.

Het is dus zaak om -zeker de eerste paar maanden- te kijken hoe je advertentie evolueert om zo tot het juiste bod te komen. Bied je te laag, dan krijg je weinig of geen vertoningen. Zeker al niet op een zichtbare plaats op de eerste pagina van de zoekresultaten. Bied je te veel, dan verspil je eigenlijk reclamebudget zonder dat het nodig is.

Voor Google reclamecampagnes is het zoals met een auto. Zelfs als heb je de meest performante auto, dan nog krijg je enkel het beste resultaat als hij best afgesteld is. Google reclame levert zonder twijfel klanten en omzet op. Even proberen? Maar natuurlijk kan je ook steeds bij een specialist terecht.

Nieuwe tendenzen in de internetverkoop (2)

Welke plaats neemt het internet in het zakenleven in?

Welke plaats neemt het internet in het zakenleven in?

Vorige week brachten we een eerste reeks van trends die zich aftekenen voor de toekomst. Hier volgen de tweede serie tendenzen die belangrijk zijn om mee rekening te houden. Met deze informatie in gedachten kunnen websites en webshops sneller en beter succes kennen.

1) Internet belangrijker nieuwsbron dan de krant.

Onderzoek in Amerika laat nu reeds zien dat het internet de belangrijkste nieuwsbron is geworden. Ruim 40 procent van de ondervraagden beweerde het binnen- en buitenlands nieuws voornamelijk via het internet te volgen. De kranten stonden in 35 procent van de gevallen in voor de verspreiding van het nieuws. Dit is wel opmerkelijk in een land dat de naam heeft dat iedereen ’s morgens eerst een beker koffie en een krant gaat halen.

Televisie blijft wel nog het nieuwsmedium aan de top in Amerika. Zeven op de tien Amerikanen volgen dit dagelijks. Maar bij de jongeren (beneden 30 jaar) ligt de situatie anders. Daar is het internet nu reeds even belangrijk als TV als informatiebron.

De maatschappij evolueert snel naar een interactieve, online en digitale wereld. Mails b.v. zullen in de toekomst niet uitsluitend meer via pc worden opgevraagd, maar ook met de gsm of op TV. Anderzijds zullen websites evengoed met de gsm of via het televisietoestel worden vertoond. Daarom is het belangrijk om steeds de eigen website en webshop zo professioneel mogelijk voor te stellen en de informatie strikt up-to-date te houden.

2) Webwinkels lijden minder onder de crisis dan gewone winkels.

De eerste resultaten van de belangrijke decembermaand maken in Amerika een sterke trend duidelijk. Online winkels voelen zeker ook de crisis maar de omzetdaling is minder uitgesproken dat de verkoopcijfers van de traditionele shops. De online omzet kromp met twee procent tegenover een daling van vijf à acht procent voor de gewone winkels.

Het meest gebruikte promotiemiddel in deze tijden van crisis en recessie was duidelijk de kortingsacties. Het valt even in het oog te houden hoe deze trend zal evolueren want kortingen gaan meestal ten kosten van rentabiliteit. En dat is vrij schadelijk om lange termijn. Maar hoe dan ook webwinkels en online verkopen hebben een aantal heel specifieke en sterke promotiemiddelen om de verkoop en rentabiliteit aan te zwengelen.

3) Senioren en medioren ontdekken massaal het online shoppen.

Onderzoek in Duitsland toont aan dat de blijvende groei van de online verkopen er voornamelijk te danken zijn aan de senioren. Nu het webshoppen algemeen ingang gevonden heeft, beginnen zij massaal het internetwinkelen te ontdekken. Momenteel doet over de twintig procent van de Duitse 60+ ers reeds aankopen via het net. Deze doelgroep is daarmee zeer zeker aan een inhaalbeweging bezig.

Mede hierdoor zijn de verwachtingen voor de online verkoop in 2009 hoog gespannen. Groeicijfers tussen de 25 – 40 procent worden vaak naar voor gebracht. Het volume aan e-commerce is in Duitsland in 8 jaar tijd verviervoudigd. Ook stelt men vast dat na een 5-6 jaar, de online omzet vaak (meer dan) de helft uitmaakt van de totale omzet, terwijl deze sneller stijgt dat de ‘toonbank’-verkopen. Hieruit blijkt duidelijk dat de verkoop via het internet een sterke groei mag verwachten en dat de webshops (online verkoop) een belangrijke extra omzet voor de zaak kan betekenen.