Technisch onderhoud van een website is noodzakelijk voor een hoge ranking.

onderhoud website, site onderhoud, website update

Een jaarlijks technisch onderhoud van uw website houdt de beveiliging en de surfsnelheid op peil.

Elke website heeft er baat bij om goed gevonden te worden op het internet. Een jaarlijks technisch onderhoud van een website houdt uw site bovenaan de zoekresultaten op internet. Een periodiek technisch onderhoud is noodzakelijk om uw website snel en up-to-date te houden op programmatorisch niveau. Een overzicht.

Wat is een technisch onderhoud van een website?

Elke website is opgebouwd uit programmatuur. Vaak gebruikt men een kant en klaar programma en een voorgeprogrammeerde template (uitzicht) voor een website. Deze infrastructuur bepaalt hoe uw website werkt en staat in voor het surfcomfort bij uw bezoekers. Programmatuur is echter onderhevig aan trends en evoluties van het internet. Er komen nieuwe toepassingen op de markt. Webbrowsers evolueren, zoekmachines passen hun algoritmes aan, het surfgedrag van de mensen wijzigt, enz.

Een technisch onderhoud van een site zorgt er voor dat de programmatuur van uw website up-to-date blijft en dat nieuwe, moderne toepassingen blijven werken. Vergelijk het met het jaarlijks onderhoud van een wagen. Een aantal vitale instellingen worden nagezien en zo nodig bijgewerkt. Service- en veiligheidsupdates worden uitgevoerd en de prestaties van uw site op het internet blijven op peil. Welke voordelen heeft een technisch onderhoud van een website?

Voordelen van een jaarlijks technisch onderhoud van uw website.

Het technisch onderhoud staat los van een SEO onderhoud. Dat laatste is specifiek toegespitst op de commerciële prestaties van een site. Een technisch onderhoud houdt de programmatuur zelf (de motor van uw site als het ware) up-to-date.

 • Met een technisch onderhoud blijft de programmatie en de infrastructuur van uw website modern. We kijken alle databanken na en kuisen verouderde data en restinformatie op. We maken de cachegeheugens leeg zodat de snelheid van uw website gevoelig verhoogt. We controleren de links en herstellen broken links. We schonen gegevensbanken op en herstellen interne links tussen de pagina’s. Dit alles maakt dat de zoekmachines sneller uw site oppikken en deze hoger weergeven in de zoekresultaten.
 • Indien uw site gemaakt is met een specifiek programma (b.v. Joomla! of Drupal) kijken wij de versie na. Zo nodig upgraden wij dit programma naar de laatste, stabiele versie. Hierdoor werkt uw site zelf sneller omdat ze best aangepast is aan het actuele internettoepassingen.
 • We kijken ook de versie na van de ingebouwde opties en toepassingen. Indien dit nodig is, upgraden wij ook deze naar de laatste, stabiele versie. Voor een optimale werking van uw site is het immers belangrijk om steeds de laatste stand van de programmatuur te gebruiken.
 • Door het technisch updaten van een website blijft dewerksnelheid aangepast aan de modernste besturingsystemen van de computers. Ook het operating system van uw computer (en van deze van uw klanten) wordt door de fabrikant van tijd tot tijd bijgewerkt. Door uw website op de modernste stand te brengen, blijft het surfcomfort hoog, wat door uw online bezoekers heel aangenaam wordt ervaren.
 • Een technische upgrade van uw websiteprogramma heeft tenslotte het groot voordeel dat de beveiliging van uw sitezelf bijgewerkt wordt. De laatste stand in websitebeveiliging gebruiken is belangrijk om virussen, hackers en andere ongewenste gasten tegen te houden. Veiligheidsupdates worden immers vaak gelanceerd als reactie op nieuwe virussen, om zwakke punten van een programma op te heffen of om online bedreigingen af te wenden. Dat alleen al maakt een periodiek technisch onderhoud heel verstandig.

Besluit.

Een periodiek technisch onderhoud van een website is noodzakelijk om de prestaties van uw website modern en op peil te houden. Men adviseert site-eigenaars om minimum eenmaal per jaar een technisch onderhoud te laten uitvoeren aan de site. Alleen al uit veiligheidsoverwegingen is dit een heel verstandige beslissing.

Voor meer informatie over het technisch onderhouden van een website of voor een bestelling, neem nu contact op met 2TREES Webdesign.

Patrick Puype – www.2trees.be

Advertentie

Wanneer de SEO van een site updaten?

SEO optimalisatie website

De SEO van een website up to date houden is essentieel om hoog in de zoekresultaten te staan.

De SEO (optimalisatie) van een site is belangrijk om vlot gevonden te worden door de zoekmachines. Hoe beter ze uw site lezen, hoe gemakkelijker en hoger uw site in de zoekresultaten wordt opgenomen. Om uw website hoog te houden in deze zoekresultaten kan het goed zijn om de optimalisatie van uw site van tijd tot tijd te updaten. Waarom en wanneer dit best gebeurt, leest u in dit artikel.

Wat is de SEO?

De SEO (search engine optimalisation) zijn een aantal technische ingrepen toepassen op een website of webshop zodat de zoekmachines gemakkelijker de inhoud kunnen lezen en inventariseren. Hoe beter de zoekmachines deze inhoud kunnen inventariseren, hoe gemakkelijker ze uw site opnemen in hun zoeklijsten. Hoe beter ze uw inhoud begrijpen, hoe hoger uw site kan vermeld worden in de zoekresultaten. En daar komt het voor een website toch op aan.

De SEO, vaak ook optimalisatie, van een site genoemd, wordt voor elke website of webshop afzonderlijk opgemaakt. Een SEO specialist kijkt vooreerst naar de inhoud op de site. In functie hiervan worden zoekwoorden opgelijst. Dit zijn de woorden die een modale surfer zal gebruiken om de informatie op uw site op te vragen. Vervolgens wordt een wervende titel voor uw site gezocht. Tenslotte maken we een commerciële beschrijving op die perfect de inhoud van uw site weergeeft én die daarenboven de mensen motiveert om de link naar uw site aan te klikken. Deze drie zaken worden ingebouwd in de achtergrond van uw website.

Een goede SEO helpt de zoekmachines om beter de inhoud van uw site te begrijpen. Er bestaat de hoofdoptimalisatie. Dat is een algemene SEO die achter de homepagina wordt ingebouwd. Maar ook elke pagina afzonderlijk, of soms zelfs artikels, kunnen elk bijkomend een eigen SEO krijgen. Hoe beter de optimalisatie van een site op punt staat, hoe beter uw website presteert op het internet.

Wanneer de SEO van een site updaten?

Voor een normaal werkend bedrijf evolueert de inhoud van de website of webshop voortdurend. Nieuwe producten of diensten worden aangeboden. Bestaande merken worden vervangen door nieuwe of een nieuw bijhuis wordt geopend, een nieuwe afdeling in het leven geroepen, enz. Dit alles heeft een effect op de website waarvan de inhoud best voortdurend wordt aangepast aan de realiteit. Een goede optimalisatie wordt opgemaakt aan de hand van de inhoud. Daardoor is het aangewezen om de SEO van een website periodiek bij te werken. Wanneer moet dit gebeuren?

 • Voor sommige sites nooit. Dat klinkt vreemd, maar voor een aantal sites is het zinloos om de optimalisatie bij te werken. Dit is zo voor websites waarvan de inhoud nooit wijzigt. Dit is wel minder goed omdat zoekmachines er van uitgaan dat een actief bedrijf constant nieuwe zaken aan te kondigen heeft. Zaken met en website die nooit verandert, worden minder gemakkelijk bovenaan de zoekresultaten vermeld.
 • Elke 2 jaar is het gemiddelde voor de modale website. Bij de meeste bedrijven of zaken zijn het meestal wijzigingen in de rand en blijft de kern van de zaak behouden. De hoofd- of basis-SEO wordt vnl. toegespitst op de kern van een bedrijf. Daarom is het voor het merendeel van de zaken voldoende om elke 2 jaar een update uit te voeren van de optimalisatie van de site.
 • Soms is een jaarlijkse update aan te bevelen. Dit is zo voor bedrijven of zaken waar frequent wijzigingen optreden. Bij winkels bijvoorbeeld kunnen de gevoerde merken gerust tweemaal per jaar wijzigen. Of een bedrijf dat heel actief is op de overnamemarkt of aan een hoog tempo nieuwe producten lanceert. In de regel is het zo dat wie elke maand of elke 2 maand structurele inhoud aanpast, een jaarlijkse update het minimum is.
 • In bepaalde gevallen is het aangewezen om zelfs bij een aanpassing zelf ook de SEO bij te werken. Dit is zo indien de aanpassing heel ingrijpend is. Bijvoorbeeld de website van een bedrijf dat is overgenomen of een zaak die zijn activiteiten volledig omgooit en een totaal nieuwe weg inslaat. In dit geval moet niet alleen de optimalisatie worden aangepast, maar de website zelf moet meestal volledig worden herwerkt.
Besluit.
De optimalisatie (SEO) is heel belangrijk voor een website om hoog in de zoekresultaten te komen. Daarom is het van tijd tot tijd updaten van de SEO van een site een noodzaak. Hoe vaak dit moet gebeuren, hangt in de kern af van de verandering van de inhoud op een website.
Voor meer informatie, of voor een offerte voor toevoegen of bijwerken van de SEO van uw website of webshop, contacteer vrijblijvend Patrick van 2TREES.
Patrick Puype – www.2trees.be

Praktische tips voor een goede SEO website.

tips voor seo van webpagina's

Een SEO vriendelijke inhoud van een site helpt in belangrijke mate om hoger geplaatst te worden in de zoekresultaten.

Veel websites kennen hetzelfde probleem. Ze worden moeilijk tot niet spontaan gevonden op het internet. Een vakbekwame webbouwer is zeker een must om een vlot vindbare website te ontwerpen. Maar ook de website eigenaar kan veel doen om zijn site bovenaan de zoekresultaten te krijgen. De volgende praktijktips helpen u om de inhoud van uw website SEO vriendelijk op te maken.

Waarom is SEO (optimalisatie) belangrijk?

Een goede optimalisatie van uw website zorgt er voor dat zoekmachines snel en duidelijk kunnen zien waarover uw site handelt zodat ze uw informatie bij relevante zoekopdrachten kunnen weergeven. Let wel, SEO werkt steeds met bepaalde zoekopdrachten. Dit zijn zoekwoorden of een combinatie van zoekwoorden. Hoe beter uw SEO in elkaar steekt, hoe gemakkelijker u bovenaan de zoeklijsten terecht komt. Dit principe geldt voor elke zoekmachine, dus voor Google maar ook voor Bing, Yahoo! en andere.

Een drietal factoren spelen een rol bij een goed geoptimaliseerde website. Vooreerst moet uw website technisch volgens de regels van de kunst gebouwd zijn. Dat betekent dat alles netjes moet werken, de juiste hiërarchie moet gebruikt zijn, enz. Ook bij het creëren van de webpagina’s houdt een vakbekwame webbouwer rekening met de SEO regels voor zoekmachines. Dat is eveneens een technisch verhaal, maar wel belangrijk om uw website bovenaan de zoekresultaten te krijgen.

Een derde facet betreft de inhoud van uw website. En hier kunt u, als eigenaar van een site, heel veel zelf aan doen. Immers, u bepaalt zelf welke inhoud u op uw website plaatst. Voor deze informatie en voor de foto’s zorgt u zelf. Niemand weet ten andere beter dan uzelf wat voor u belangrijk is. Ook hier bestaan SEO regels voor. Het is dus belangrijk om de inhoud van uw website zoekmachinevriendelijk samen te stellen. Waar moet u rekening mee houden?

Vijf SEO tips voor zoekmachine-vriendelijke inhoud van een website.

Daar waar het zoekmachine-vriendelijk bouwen van een website eerder technisch is (de SEO regels nauwkeurig toepassen volstaat hiervoor), is de inhoud even belangrijk. Want precies op basis van de inhoud zelf wordt door 2TREES voor elke website afzonderlijk een eigen, specifieke SEO opgemaakt. Hoe beter de inhoud volgens de SEO regels opgebouwd is, hoe beter de optimalisatie kan gebeuren.

 • Het aantal pagina’s van een website is afhankelijk van de producten, diensten of activiteiten die u wilt promoten via het internet. Vaak kijkt men enkel naar de prijs om het aantal pagina’s van een website te bepalen. Zoekmachines werken echter niet op dat principe. Ze zien daarentegen wel graag duidelijk en ondubbelzinnig waar uw webpagina over gaat. Daarom is het zonder meer aangewezen om voor elk belangrijk item van uw zaak een eigen, specifieke webpagina te creëren.
 • Zet op elke webpagina de specifieke inhoud die verband houdt met de producten, diensten of activiteiten waar de pagina over handelt. Dat is duidelijk voor zowel zoekmachines als bezoekers op uw website achteraf. Het is steeds leuk om alle informatie die bij een onderwerp hoort, ook samen te vinden op eenzelfde webpagina.
 • Op elke webpagina staan woorden. Zoekmachines werken immers nog steeds hoofdzakelijk op basis van woorden. Zorg er dus voor dat de teksten op uw webpagina een aantal specifieke, unieke woorden bevatten die direct verband houden met de producten, diensten of activiteit die er beschreven wordt. Dat helpt zoekmachines in veel gevallen om uw site bovenaan de zoekresultaten te positioneren bij goede zoekopdrachten.
 • Elke webpagina bezit ook een hoofdtitel. Zorg dat in deze hoofdtitel 1 tot 2 zoekwoorden voorkomen die vaak gebruikt worden op het internet om uw product of dienst te zoeken. Deze combinatie is belangrijk omdat zoekmachines een grotere waarde hechten aan de hoofdtitel dan aan subtitels en omdat zoekwoorden die zowel in de titel als in zoekopdrachten voorkomen, duiden om een grote relevantie van de inhoud van deze pagina.
 • Zorg tenslotte bij het opmaken van de teksten voor uw webpagina’s voor een SEO vriendelijke structuur. Hoofdtitels, ondertitels, onderschriften bij afbeeldingen, enz. dat alles helpt zowel uw webbouwer als de zoekmachines om snel de inhoud te analyseren en trefzeker weer te geven. Heel belangrijk is ook om foutloze teksten op uw website te plaatsen. Schrijf- en taalfouten zorgen nogal snel voor een imagoverlies voor uw zaak. Zorg er tenslotte voor dat elke pagina unieke inhoud heeft. Vermijd dus herhalingen of vaak dezelfde tekstregels verwerken in uw inhoud. Zoekmachines hebben dat echt niet graag en straffen dit vaak af zodat uw website moeilijker bovenaan de zoekopdrachten zal terecht komen.

Besluit.

Het optimaliseren van een website is een specifiek onderdeel van het ontwerpen van een website. Alhoewel SEO voornamelijk een technische kwestie is, kan de website eigenaar zeker meehelpen aan een goede optimalisatie door de inhoud op een zoekmachinevriendelijke manier op te maken.

Voor meer informatie over optimaliseren van een website of over het verbeteren van bestaande SEO neemt u vrijblijvend contact op met 2TREES.

Patrick Puype – www.2trees.be

De pagerank verbeteren van uw website.

Een hoge PageRank is belangrijk voor een website.Websites die bovenaan de zoekresultaten staan, hebben alle een ding gemeen. Ze hebben een hoge PageRank. Wie er in slaagt om de PageRank te verhogen, verbetert de werking van zijn website. Hoe hoger het cijfer, hoe waardevoller de site voor de zoekmachines. Het is dus heel belangrijk om een zo groot mogelijk ranking te behalen. Een aantal duidelijke tips helpen je op weg.

Wat is de PageRank van een website?

PageRank is een theoretisch waardeoordeel van je website. Het werd ontworpen door Larry Page van Google (vandaar “Page”-rank). Het geeft de populariteit van een site weer. Google gaat ervan uit dat een site van hoge waarde door veel mensen zal bezocht worden. Bovendien zijn er veel externe sites die links leggen naar waardevolle sites. Afhankelijk van de belangrijkheid geeft PageRank een cijfer tussen 0 en 10 aan een site.

Waarom is PageRank belangrijk voor een website?

Hoe hoger de waarde van een website, hoe gemakkelijker de site bovenaan de zoekresultaten zal worden weergegeven met de juiste zoekwoorden. Algemeen wordt aangenomen dat het positief effect van een goede PageRank begint vanaf PR-3. Sites met een lagere quotering hebben zeker een probleem. Websites met een ranking vanaf PR-3 of hoger krijgen een duidelijk voordeel voor hun werking met de zoekmachines ten opzichte van hun concurrenten die lager scoren. Daarom is het voor iedereen belangrijk om een zo hoog mogelijke PageRank na te streven

Wat kun je doen om de PageRank te verbeteren van je website?

Er zijn twee belangrijke domeinen waar je kan op werken om de PageRank van je website te verhogen: Inhoud en Populariteit. Deze beide zaken staan met elkaar in verband. Hoe waardevoller de inhoud, hoe meer bezoekers en links je site bekomt. M.a.w. automatisch verhoogt de populariteit. Dit zorgt voor een hogere PageRank. Prima sites krijg je met een PR vanaf 5 of 6. Hoe krijg je nu een hoog rankingcijfer.

1. Zorg voor zoveel mogelijk links van en naar je site.

Je kunt proberen zelf zo veel mogelijk links te leggen naar populaire websites. Dat is het eenvoudigste. Je kunt ook een aantal interne links leggen naar andere pagina’s van je eigen site. Veel belangrijker is het om zoveel mogelijk links van andere websites naar jouw site te krijgen. Dat zijn backlinks. Voor beide geldt het principe: hoe waardevoller de site is waarmee gelinkt wordt, hoe beter voor de ranking. En de links van externe sites naar jouw website zijn veel waardevoller dan links die je zelf legt.

Hoe krijg je links van andere websites naar de jouwe? Je kan je klanten en leveranciers vragen om een link naar je website te leggen. Per slot van rekening heb je gelijklopende belangen. Nog een prima idee is het aanmelden van je website op huub- of portaalwebsites. Deze worden immers door veel mensen bezocht en geven een goede score voor je PageRank. Op dergelijke manier links verzamelen is wel heel arbeidsintensief. Maar het loont.

Een aparte plaats neemt de webcatalogus dmoz in voor de ranking. Alle pagina’s die er in worden opgenomen zijn persoonlijk door de redacteurs gecontroleerd en goedgekeurd op hun relevantie. Daardoor hecht Google er grote waarde aan. Bovendien neemt Google alle links van dmoz automatisch over in haar eigen webgids. Websites die vermeld staan in dmoz.be scoren zeker extra punten voor hun PageRank.

2. Zorg voor waardevolle, relevante inhoud.

Hoe nuttiger de inhoud van je website, hoe vaker mensen je zullen bezoeken. Websites die heel waardevol zijn worden vaak bewaard bij de favorieten. Ze worden aanbevolen bij vrienden en ze kennen een hoge PageRank. Zorg er wel voor dat je inhoud up-to-date blijft. Het is dus zaak om constant te werken om een nuttige inhoud te bekomen en te behouden.

Zorg er ook voor dat je inhoud goed gestructureerd wordt weergegeven. Verzorg bijzonder goed je HTML structuur. In de eerste paragraaf zet je inhoud waar veel gebruikte zoekwoorden in verwerkt worden. De opbouw van je teksten moet een duidelijk H1, H2, H3 patroon hebben. Foto’s worden niet gelezen door zoekmachines. Bijschriften echter wel. Zorg er voor dat ze duidelijk, wervend en altijd aanwezig zijn.

Let er wel op dat zoekmachines graag evoluties zien, nooit revoluties. Het is aan te bevelen om constant je teksten bij te werken, uit te breiden, nieuwe inhoud toe te voegen, enz. Vermijd echter om alle inhoud plots te vervangen door een volledig nieuwe. Dan moet je weer terug beginnen met historiek op te bouwen bij de zoekrobots. En dat kost tijd. Daarom laat je website constant evolueren.

3. Voer 1x per jaar een technisch onderhoud aan je website door.

Een hoge PageRank krijg je enkel als je website technisch prima werkt. Verdwenen pagina’s of afgebroken links leveren strafpunten op doordat de spiders of indexprogramma’s vastlopen. Om zeker te zijn dat je website ook technisch in orde blijft, is een jaarlijks technisch onderhoud aangewezen. Je laat je wagen toch ook regelmatig keuren bij de technische controle.

Voor een jaarlijks technisch onderhoud controleren wij vooreerst of alle links nog werken. Zowel de links naar andere websites als deze tussen de pagina’s onderling. We kijken de backlinks na en controleren de sitemap. Broken links en pagina’s worden verwijderd. We kijken de ingebouwde zoekwoorden na en actualiseren deze lijst indien nodig. Eventueel wordt de beschijving voor de website bijgewerkt. Tot slot melden wij de website terug aan bij de voornaamste Belgische zoekmachines.

Voor CMS websites is een jaarlijks technisch onderhoud een noodzaak. Naast een broken link controle updaten wij het basisprogramma. We brengen het dan terug in de meest actuele versie. Alle security updates worden geïnstalleerd. We zuiveren de databanken uit en we ledigen de cache geheugens. Hierdoor wordt de CMS website telkens gemoderniseerd en versnelt de werking terug.

Besluit.

Een hoge PageRank is noodzakelijk indien je website hoog wilt scoren in de zoekresultaten. Om dit bekomen moet je constant werken aan een waardevolle inhoud en aan een zo groot mogelijke populariteit. En ook een jaarlijks technisch onderhoud is belangrijk en onmisbaar voor een goede website.