Nieuwe wet online bedenktijd, sperperiode en koppelverkoop.

Gewijzigde wetgeving kortingacties.

De nieuwe soldenwet vereenvoudigt de kortingwet.

De nieuwe wet op de marktpraktijken is op 12 april 2010 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Daarmee zijn een aantal wijzigingen een feit met betrekking tot de sperperiode, koppelverkoop en de betalingsvoorwaarden voor online shops. Deze nieuwe wet gaat in voege vanaf 12 mei 2010.

De nieuwe sperperiode: korter en voor een paar sectoren.

De sperperiode is de tijd voor de vaste soldenperiodes waar handelaars geen korting meer mogen toestaan op de normale verkoopprijzen. Er waren wel een aantal uitzonderingen, b.v. voor uitverkoop wegens verbouwingswerken, einde handelshuur of stopzetting activiteit. Maar grosso modo was deze wet vrij strict en algemeen. Dat is nu dus verleden tijd.

 • Met de nieuwe wet geldt nog enkel een sperperiode voor kleding, schoenen en lederwaren. Alle andere producten mogen lustig het ganse jaar door prijsverlagingen toepassen. Let wel: als handelaar moet je kunnen aantonen dat je gedurende minimum 30 dagen voor de korting de (hogere) prijs hanteerde waarop je nu de verlaging toepast.
 • Met de nieuwe wet loopt de sperperiode nu van 6 tot 30 juni voor winkeliers die kleding, fijne lederwaren en schoenen verkopen.
 • De vaste soldenperiode zelf geldt voor alle producten. Dus niet alleen voor seizoensgebonden artikels. De soldenperiodes blijven zoals vanouds van 1 tot 31 juli voor de zomersolden en van 1 tot 31 januari voor de wintersolden. Hier wijzigt niets.

Koppelverkoop nu ook in België officieel toegestaan.

Men spreekt van koppelverkoop als men samen met een bepaald product een tweede artikel gratis, of tegen een erg lage prijs, meelevert. De voorbeelden in het buitenland zijn legio. Denken we maar aan een GSM voor 1 euro bij het afsluiten van een abonnement bij een provider. Maar in België mocht het tot nu eigenlijk niet. Daar is nu verandering in gekomen.

 • Met de nieuwe wet op de koppelverkoop mag nu ook in België als promotie een product gratis, of aan sterk gereduceerde prijs, meeleveren bij een ander product. Dit mag in principe voor alle producten, behalve voor financiële diensten, waar wel nog een verbod op koppelverkoop van kracht blijft.
 • Er blijven wel een aantal beperkingen van kracht. Als handelaar mag u nog steeds niet verkopen met verlies. Met een heel beperkte winstmarge daarentegen mag nu wel. Ook dit is een versoepeling van de wetgeving.
 • En wie de waarde van de twee (of meer) gekoppelde artikels afzonderlijk vermeldt, mag dit enkel doen als de producten ook afzonderlijk kunnen aangekocht worden. Is dit niet het geval, en kan u de artikels niet afzonderlijk aankopen, dan afficheert u enkel 1 prijs voor het totaal pakket.

Gewijzigde betaalvoorwaarden voor online verkoop.

Samen met de nieuwe soldenwet zijn ook de betaalvoorwaarden voor online shops iets vereenvoudigd en is de bedenktijd verdubbeld.

 • Voorheen had elke consument die online producten aankocht zeven dagen de tijd om deze terug te sturen aan de online verkoper. Met de nieuwe wet bedraagt deze bedenkperiode 14 dagen. Binnen deze periode mag de koper de goederen terug bezorgen. Let wel: de kosten voor het terugbezorgen blijven wel ten laste van de koper.
 • En nu mag de online verkoper ook direct om de betaling van de online aankopen vragen. Vroeger mocht dit in principe enkel nadat de bedenktijd verstreken was. Maar in de praktijk gebeurde dit meestal toch niet, zodat met de nieuwe reglementering de wet eigenlijk aangepast wordt aan de feitelijke realiteit.
 • Verder blijft het ongewijzigd dat de online consument de aangekochte goederen mag terugsturen zonder opgave van redenen en dat de Belgische webwinkels verplicht blijven om de aankoopprijs terug te betalen.

Besluit.

Met deze nieuwe wet op marktpraktijken vereenvoudigt de Belgische overheid een aantal regels in de praktijk en zorgt zij ook dat de wetgeving over de koppelverkoop in regel komt met de Europese Wetgeving. De nieuwe wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12 april 2010 en treedt officieel in werking vanaf 15 mei 2010.

Advertentie

Hoe foutieve online betalingen herstellen?

Veilig betalen is noodzaak. Maar fouten kunnen ook rechtgezet worden.

Veilig betalen is noodzaak. Maar fouten kunnen ook rechtgezet worden.

Meer en meer mensen gebruiken online banking via het internet. Momenteel hebben zo’n 30 procent van de bankrekeningen een online abonnement en dit aandeel stijgt gestaag. Dat is een van de redenen waarom webshops en online winkelen zo populair wordt. Maar wat moet je doen als je een fout maakt bij het online betalen?

Fouten zijn eerder uitzondering dan regel.

De praktijk leert dat er erg weinig fouten gebeuren bij het online betalen. Vooreerst letten de mensen blijkbaar heel goed op vooraleer ze op de verzendknop duwen. Ze controleren erg zorgvuldig de belangrijke gegevens zoals bankrekeningnummer en bedrag. En dat maar goed ook.

Eenmaal de betaalgegevens van iemand correct in je online banking zijn ingevoerd, worden ze automatisch opgeslagen voor later gebruik. Dus wie eenmaal een goede overschrijving uitvoerde, kan dit later onbeperkt en foutloos blijven doen. Bovendien controleren de bankprogramma’s ook als er geen fout in het rekeningnummer is geslopen. Bij online banking zijn er nl. zogenaamde algoritmes ingebouwd die herkennen of een nummer correct is of niet. Betalingen naar foutieve rekeningen worden niet uitgevoerd en je krijgt direct een melding hiervan.

Wat kan er wel fout gaan bij online betalingen?

Is een online bankprogramma in staat om de juistheid van rekeningnummers te controleren, dan is dit niet geval voor de bedragen natuurlijk. Wat van tijd tot tijd wel voorkomt is:

 • dat je twee personen met dezelfde naam hebt opgeslagen en nu naar de verkeerde overschrijft;
 • dat je een typfout maakt, b.v. een nulletje teveel of een komma foutief invoegt in de online betaalopdacht;
 • dat je tweemaal na elkaar dezelfde overschrijving uitvoert, vnl. bij het ingeven van een serie betalingen ineens.

Merk je direct na het doorsturen van een betaling dat je een fout gemaakt hebt, dan kan je bij een aantal bankinstellingen deze zelf nog annuleren. Dan kan je ook gelijk een nieuwe, nu correcte, overschrijving intypen.

Is dit niet mogelijk, neem dan direct contact op met je bankkantoor. Leg hen de situatie uit en vraag hen om zelf manueel je overschrijving te schrappen. Indien dit snel (binnen de paar uur) gebeurt, dus voor dat de betaling effectief is uitgevoerd, kan je foute betaling meestal nog worden tegengehouden.

Is je betaling reeds uitgevoerd bij je bankinstelling, of het geld al van je rekening gedebiteerd, neem dan contact op met degene die je foute betaling ontving. Vraag simpelweg om je betaling terug te storten. Dit is meestal de eenvoudigste en snelste manier om dit te regelen. De meeste mensen gaan er geen punt van maken en schrijven het ten onrechte ontvangen bedrag direct aan je over. Dat is ten andere ook wettelijk niet toegestaan om ten onrechte bekomen geld te houden.

Lukt het niet op deze manier, schakel dan je bank in. Leg hen de situatie uiteen en bezorg een print (of pdf-kopie) van de bewuste, foute overschrijving. Dan zal jouw bank contact nemen met de bankinstelling van de (foute) begunstigde om zo je verkeerd overgeschreven geld terug te krijgen. De bank van de begunstige neemt vervolgens contact op met haar cliënt met het verzoek om de terugstorting te regelen. En meestal ben je na zo’n tweetal weken terug in het bezit van je geld.

In de praktijk gebeuren erg weinig fouten bij online betalingen. Dit komt vooral omdat de mensen hun eigen heel goed controleren vooraleer de overschrijvingen door te sturen. Gebeurt dit toch, onderneem dan direct actie en meestal komt alles snel terug in orde.

Hoe de nieuwe Europese overschrijvingen gebruiken.

Richtlijnen voor de nieuwe Europese overschrijvingen.

Richtlijnen voor de nieuwe Europese overschrijvingen.

Meer en meer merk je een nieuw soort overschrijvingen in je bus vallen. De Telenets en Belgacoms van de maatschappij gebruiken ze reeds volop. Binnenkort volgen ook alle anderen, ook voor internetoverschrijvingen. Hoe zit dit hier nu eigenlijk mee, wat is er veranderd en wanneer moet je ze gebruiken?

Gewone overschrijvingen of IBAN overschrijvingen.

Door de invoering van de Europese overschrijving en bijbehorend overschrijvingsformulier op 28 januari 2008 is het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied (SEPA) voor de EURO-zone een feit. Met deze maatregel is het de bedoeling om de rekeningnummers in geheel Europa te standardiseren en de bankverrichtingen éénvormiger, sneller en veiliger te maken. Welke zijn de veranderingen t.o.v. de vroegere overschrijvingen?

 • Het Europese overschrijvingsformulier is rood van kleur (i.pl.v. oranje vroeger).
 • Het strookje voor de cliënt is weggevallen.
 • “Memodatum” is vervangen door “gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst”.
 • Het klassieke rekeningnummer is vervangen door het IBAN en BIC nummer.
 • De naam van de begunstigde is een verplichte vermelding.
 • De ondertekeningsdatum van het formulier valt weg.
 • De gegevens van de begunstigde staan nu onder deze van de opdrachtgever (i.pl.v. er naast).

Het nieuwe overschrijvingsformulier kan zowel worden gebruikt voor betalingen in België als in alle landen van de SEPA-zone. Dit zijn de 27 lidstaten van de Europese Unie aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Wat is IBAN?

Het IBAN (International Bank Account Number) wordt gebruikt voor identificatie van de rekening. Het bestaat uit maximaal 34 lettertekens en elk land heeft zijn eigen vaste lengte bepaald. In België telt het IBAN 16 karakters. Het is samengesteld uit BE, gevolgd door 2 cijfers en verder de 12 cijfers van uw huidige bankrekeningnummer.

Om uw eigen IBAN te kennen, kijkt u simpelweg even op uw rekeninguittreksels. Sedert 2003 staat uw IBAN nummer er immers op vermeld.

Wat is BIC?

BIC (Bank Identifier Code) identificeert de bankinstelling waar uw rekening is ondergebracht. Elke bank heeft dus een eigen BIC code. De BIC nummer bestaat uit 8 of 11 karakters.

Let wel: de BIC van de begunstigde moet op een Europese overschrijving worden vemeld wanner het IBAN van de begunstigde niet met BE begint!

Wanneer moet IBAN verplicht worden gebruikt?

Momenteel mag je gerust op de nieuwe manier (IBAN) betalen. Gebruik je nog een oud rekeningnummer dan zet je bankinstelling dit nu nog automatisch om naar IBAN. Dit zal blijven gebeuren tot 2011. Daarna ben je verplicht om zelf met de IBAN / BIC te vemelden op je overschrijvingen. Maar het best van al begin je er natuurlijk nu reeds mee. Zo wordt je er snel mee vertrouwd en krijg je de tijd om je bestand met rekeningummers tijdig aan te passen.

Hoe veilig is kopen via het internet?

Tips voor veilig betalen op internet.

Tips voor veilig betalen op internet.

De laatste tijd verschijnen van tijd tot tijd artikels in de media over de (on-)betrouwbaarheid om aankopen te doen via het internet. Meestal zijn het doemscenario’s die verteld worden of worden webwinkels als obscuur en malafide voorgesteld. Wat is eigenlijk de werkelijkheid?

Het internet is de weerspiegeling van de maatschappij.

Ongeacht op welke manier men goederen of diensten aan de man of vrouw brengt, handel drijven gebeurt steeds tussen twee partijen. In de gewone wereld zitten beslist onbetrouwbare sujetten die van oplichterijen een sport maken. En ook in de virtuele wereld van het internet komt dit ongetwijfeld voor. Maar voor beide werelden geldt heel zeker de wetenschap dat er veel en veel meer handelaars zijn die op eerlijke en correcte basis zaken doen.

Laten we er gerust van uit gaan dat -ook voor webshops en online verkopen- de handelaars normaal gesproken ter goede trouw zijn. Maar net zoals bij gewone winkels blijf je best alert totdat je ervaren hebt dat je vertrouwen terecht is.

Kan je vooraf zien dat er iets niet klopt bij online kopen?

Eerst en vooral mag je gerust op je gevoel afgaan. Dat is bij een gewone winkel net zo. Als je je vragen stelt over de werking, producten of service blijf je best extra aandachtig. Webshops die eerder rommelig ogen, waarvan knoppen niet (goed) werken, waar er heel weinig bedrijfsinformatie op staat en waar men niet antwoordt op uw vragen mogen gerust een belletje laten rinkelen.

Je hebt eigenlijk drie vitale zaken met online winkels: producten, betaling en service. Een goede webshop biedt klare en duidelijke informatie over de verkochte producten. Net zoals in een werkelijke winkel zie je snel de kleuren, accessoires, prijs, verpakkingen, enz. Het enige dat je niet kan, is natuurlijk het product vastnemen of proeven. Maar als je het al kent, vergemakkelijkt dit de stap. Gaat het over een totaal nieuw product, dan kan je vaak beroep doen op een try-out.

Er bestaan tegenwoordig een aantal veilige betaalmethodes die aangeboden worden door onpartijdige partners zoals Ogone of PayPal. Ze worden wereldwijd gebruikt en hun imago staat of valt met de zekerheid die ze bieden. Vind je op een online verkoopsite betaalmogelijkheden met deze organisaties, dan mag je erop vertrouwen dat je betaling veilig zal gebeuren. Maar ook met de traditionele overschrijving is niets mis. Als je dit verkiest, betaal dan enkel nadat je een bevestiging van bestelling hebt ontvangen van de kant van de webshop.

Laatste heikel domein is dat van de service. Dit behelst alles van levering van bestelde artikels, omruilen van defecte of niet toegekomen bestellingen, garanties, maar ook informatie verstrekken over bestellingen of herstellingen, enz. Een goed werkend bedrijf ervaar je snel. Als je binnen de 48 u. antwoord krijgt op een vraag, als je een bevestiging krijgt nadat je iets bestelt, als er duidelijke algemene voorwaarden op de site staan of als de bestel-, leverings- en naverkoopsprocedure duidelijk is uitgelegd, dan werkt dit allemaal het vertrouwen in de hand.

Tot slot…

Gaat het over een groot bedrag, en is dit je eerste aankoop, plaats eerst een proefbestelling. Als dit vlot wordt geleverd en de afspraken zijn goed nagekomen, kan je verder gaan.

Weet echter dat de huidige online bedrijven meestal best te vertrouwen zijn en ook op een eerlijke, correcte manier handel drijven. Zo niet kom je ze ongetwijfeld rap tegen in de pers of hoor je er over op de marktplaats. Want het internet kan ook moordend zijn voor de reputatie van een bedrijf. Nooit was het zo eenvoudig om snel een boodschap de wereld rond te sturen. Je hebt internet, maar ook GSM, messaging, chatboxen, virtuele communities, YouTube, enz.

En dat weten de internet-bedrijven drommels goed.