Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

Het internet verbindt iedereen altijd en overal.

Via het internet bereikt u gigantisch veel consumenten.

Sedert de doorbraak van het internet in de samenleving kan iedereen beter, sneller en goedkoper worden bereikt. Bovendien zijn de resultaten haarfijn meet- en analyseerbaar. De natte droom voor de internetmarketeer. Daarom is het superbelangrijk om weten Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen. In dit artikel geven we u de trends en cijfers over het internet in België en Europa.

Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

Bij de start van het world wide web (en de eerste jaren daarna) was het vrij simpel. Reclame e-mails versturen en banners op websites waren heel doeltreffende promotiemiddelen. Maar naargelang het gebruik zelf van het internet door de mensen veranderde, namen ze in effectiviteit af. Denk maar aan de negatieve reclame bij het “spam”-gevoel van berichten. Wie rekening houdt met de trends in het internetlandschap weet meestal gemakkelijker Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen.

  • Trend 1: het internet verdringt beetje bij beetje de televisie als reclamemedium. De mensen zoeken steeds vaker en sneller online informatie op. Ook nieuwe media zoals streaming TV, video on demand via het internet, online muziekstores, … maken dat de computer ook voor ontspanning zijn plaats aan het innemen is.
  • Trend 2: de sociale media verdringen beetje bij beetje de e-mail als communicatiemiddel tussen de mensen. B.v. Facebook schiet in 2010 ruim over de 500 miljoen regelmatige gebruikers, dat is geen toeval. Eerst bereikte men voornamelijk de jongere mensen op deze manier. Nu zijn ook de medioren en senioren serieus aan een inhaalbeweging bezig.
  • Trend 3: mobiel internet is de sterkste groeier ten koste van de vaste verbinding. Indereen permanent online biedt zijn voordelen en gebruikerscomfort. Denk maar aan de mogelijkheid om online de weg op te zoeken. Dit biedt nieuwe en heel interessante kansen voor reclame- en promotiedoeleinden.

Wereldwijd (voor mensen die ook buiten Europa zaken doen) zien we dat hoe recenter internet doorbreekt, hoe intensiever dit medium gebruikt wordt. Typerend is b.v. dat het dagelijks internetgebruik in Egypte, Saudi-Arabië en China (alle boven de 50 %) ruim hoger is dan in de westerse wereld. Ten tweede stellen we vast dat hoe minder persoonlijke vrijheid in een land, hoe hoger het intensief internetgebruik. Voorbeeld hiervan de boost van twitterberichten tijdens de repressie in Iran of de communicatie via blogs tijdens de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het internet geeft de mensen een beetje persoonlijke vrijheid van denken en zeggen terug in deze landen, wat het gebruik ervan sterk doet toenemen.

Hoeveel mensen bereikt men in België en Europa via het internet?

Om doeltreffende promotie-acties te ontwikkelen is het vaak belangrijk om de gezinnen te bereiken. Waar in België 36 % van de bevolking dagelijks het internet gebruikt, zien we anno 2010 dat 73 % van de gezinnen toegang hebben tot het internet. In de laatste 4 jaar steeg dit aantal met meer dan 35 %. Dat is iets boven het Europese gemiddelde. En Hoe de juiste e-promotiemiddelen kiezen in Europa?

In Europa gebruiken ruim 70 % van de gezinnen het internet (stijging met 43 % tov. 2006). Dit gebeurt vnl. via breedbandverbinding (61 %) waardoor ook dynamische media zoals streaming video, gesproken boodschappen met audio-files, geanimeerde berichten, enz. bruikbaar worden als reclamemiddel. We stellen eveneens vast dat gezinnen met kinderen heel wat vaker op het internet terug te vinden zijn (89 %) t.o.v. kinderloze gezinnen (67 %). Tenslotte leest en verstuurt ruim 90 % van de mensen regelmatig e-mailberichten. Dit bewijst dat e-nieuwsbrieven nog steeds super efficiënt kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat ze professioneel en goed opgemaakt en verstuurd zijn.

Besluit.

Het internet is meer dan ooit belangrijk voor de mensen in deze samenleving. KMO’s, winkels, ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen kunnen zeker heel doeltreffend gebruik maken van de mogelijkheden en de troeven die online reclame bieden. Maar nu is het meer dan ooit belangrijk om dit professioneel aan te pakken en uit te werken. Zoniet verwatert het effect en het resultaat. Voor meer info over goede, betaalbare online promotie voor uw zaak, neem vrijblijvend contact op met 2TREES.

Advertentie

Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Internetverkoop en solden 2010 in België

Online verkoop: groot groeipotentieel in België

Elk jaar rond het jaareinde wordt bekeken Hoeveel Belgen surfen op het internet. Dat is belangrijke informatie voor webwinkels en online verkoop. En rond deze periode start ook de sperperiode voor de solden. In dit artikel leest u meer over het internetgebruik van de Belgen en de nieuwe sperperiode 2010.

Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) onderzocht naar jaarlijkse gewoonte het gebruik van het internet in België. Onderzoek bij meer dan 10.000 mensen tussen juli 2009 en juni 2010 leert dat 62 % van de Belgen gebruikt maakt van het internet. Dat zijn bijna 5.800.000 mensen. Deze internauten zijn vnl. hoger opgeleid of mensen die een verantwoordelijke positie uitoefenen. Van deze doelgroep gebruikt meer dan 90 % regelmatig internet, zowel professioneel als privé.

Online verkoop heeft nog een groot groeipotentieel in België.

Recent lazen we in de pers. Voor het eerst sedert het ontstaan van het internet en de opkomst van webwinkels werd er begin december 2010 in Amerika voor meer dan 1 miljard dollar verkocht via het internet op 1 dag. Dat is een stijging van meer dan 16 % t.o.v. het vorig jaar. Om de situatie voor België te kunnen inschatten is het daarom belangrijk om weten Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Alhoewel we in België en Europa nog een heel eind verwijderd zitten van dergelijke online omzet stellen we toch vast dat de internetverkoop in stijgende lijn gaat. Dit komt doordat er steeds meer bedrijven met online verkoop starten (gemiddeld 5 nieuwe webshops per dag in 2010). Bestaande webshops zien de totale omzet én het gemiddeld aankoopbedrag per klant dan weer stijgen, op voorwaarde dat het online verkoopprogramma professioneel en commercieel goed ontworpen is en er intensief mee wordt gewerkt. Op basis hiervan, en rekening houdend met de situatie in België t.o.v. de rest van Europa, kunnen we stellen dat het nu meer dan ooit noodzakelijk is om met online shopping te starten om stijging in omzet in de toekomst veilig te stellen.

Wat met de nieuwe sperperiode in 2010?

Medio dit jaar werd de nieuwe wet op solden en koopjes van kracht. Een aantal zaken zijn gewijzigd t.o.v. de vorige situatie (zie ook artikel: Nieuwe wet online bedenktijd, …). De sperperiode voor de wintersolden loopt dit jaar van 6 december tot 2 januari 2011. In deze periode is het aankondigen van prijsverminderingen voor kleding, schoenen en lederwaren verboden. Ook fluistersolden en privé verkopen zijn niet toegestaan. Kassakorting en koppelverkoopacties zijn wel toegestaan. Deze beperking op prijsreclame geldt enkel nog voor kleding, schoenen en lederwaren. Andere producten vallen niet onder de nieuwe regeling voor de sperperiode. Let wel, ook tijdens de koopjes blijft de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming van toepassing.

Besluit.

In België biedt de actuele situatie van de online verkopen nog grote groeivooruitzichten qua online omzet en op het vlak van klantengroei. Meer dan 60 % van de Belgen zijn potentiële klant via het internet. Voor een goede uitbouw van de online verkoop is een professioneel ontworpen webshop noodzakelijk en verder een goed doordacht marketing- en verkoopplan.

Voor meer info over de mogelijkheden en kostprijs voor online verkoop, neem vrijblijvend contact op met 2TREES.