Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Internetverkoop en solden 2010 in België

Online verkoop: groot groeipotentieel in België

Elk jaar rond het jaareinde wordt bekeken Hoeveel Belgen surfen op het internet. Dat is belangrijke informatie voor webwinkels en online verkoop. En rond deze periode start ook de sperperiode voor de solden. In dit artikel leest u meer over het internetgebruik van de Belgen en de nieuwe sperperiode 2010.

Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) onderzocht naar jaarlijkse gewoonte het gebruik van het internet in België. Onderzoek bij meer dan 10.000 mensen tussen juli 2009 en juni 2010 leert dat 62 % van de Belgen gebruikt maakt van het internet. Dat zijn bijna 5.800.000 mensen. Deze internauten zijn vnl. hoger opgeleid of mensen die een verantwoordelijke positie uitoefenen. Van deze doelgroep gebruikt meer dan 90 % regelmatig internet, zowel professioneel als privé.

Online verkoop heeft nog een groot groeipotentieel in België.

Recent lazen we in de pers. Voor het eerst sedert het ontstaan van het internet en de opkomst van webwinkels werd er begin december 2010 in Amerika voor meer dan 1 miljard dollar verkocht via het internet op 1 dag. Dat is een stijging van meer dan 16 % t.o.v. het vorig jaar. Om de situatie voor België te kunnen inschatten is het daarom belangrijk om weten Hoeveel Belgen surfen op het internet.

Alhoewel we in België en Europa nog een heel eind verwijderd zitten van dergelijke online omzet stellen we toch vast dat de internetverkoop in stijgende lijn gaat. Dit komt doordat er steeds meer bedrijven met online verkoop starten (gemiddeld 5 nieuwe webshops per dag in 2010). Bestaande webshops zien de totale omzet én het gemiddeld aankoopbedrag per klant dan weer stijgen, op voorwaarde dat het online verkoopprogramma professioneel en commercieel goed ontworpen is en er intensief mee wordt gewerkt. Op basis hiervan, en rekening houdend met de situatie in België t.o.v. de rest van Europa, kunnen we stellen dat het nu meer dan ooit noodzakelijk is om met online shopping te starten om stijging in omzet in de toekomst veilig te stellen.

Wat met de nieuwe sperperiode in 2010?

Medio dit jaar werd de nieuwe wet op solden en koopjes van kracht. Een aantal zaken zijn gewijzigd t.o.v. de vorige situatie (zie ook artikel: Nieuwe wet online bedenktijd, …). De sperperiode voor de wintersolden loopt dit jaar van 6 december tot 2 januari 2011. In deze periode is het aankondigen van prijsverminderingen voor kleding, schoenen en lederwaren verboden. Ook fluistersolden en privé verkopen zijn niet toegestaan. Kassakorting en koppelverkoopacties zijn wel toegestaan. Deze beperking op prijsreclame geldt enkel nog voor kleding, schoenen en lederwaren. Andere producten vallen niet onder de nieuwe regeling voor de sperperiode. Let wel, ook tijdens de koopjes blijft de wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming van toepassing.

Besluit.

In België biedt de actuele situatie van de online verkopen nog grote groeivooruitzichten qua online omzet en op het vlak van klantengroei. Meer dan 60 % van de Belgen zijn potentiële klant via het internet. Voor een goede uitbouw van de online verkoop is een professioneel ontworpen webshop noodzakelijk en verder een goed doordacht marketing- en verkoopplan.

Voor meer info over de mogelijkheden en kostprijs voor online verkoop, neem vrijblijvend contact op met 2TREES.

Advertentie