Gebruikersvoorwaarden zijn heel belangrijk voor uw website.

Correcte gebruikersvoorwaarden zijn van groot belang voor een site.

Correcte gebruikersvoorwaarden zijn van groot belang voor een site.

U heeft besloten uw bedrijf via het internet in de kijker te plaatsen door een website te laten maken? Of u overweegt uw goederen of diensten ook via het internet te koop aan te bieden ? Denk dan niet alleen na over de lay-out van uw website !

Uiteraard is het uitzicht van uw website belangrijk opdat uw bedrijf wordt geprofileerd zoals u dit wenst. Maar voor uw webshop zal het even belangrijk zijn goed na te denken over de gebruiksvriendelijkheid ervan, als u hiermee succes wil boeken.

In al uw enthousiasme zal u mogelijks over het hoofd zien dat websites, en zeker webshops, aan dwingende wettelijke bepalingen onderworpen zijn. Ook Gebruikersvoorwaarden zijn heel belangrijk voor uw website.

Voor alle websites

  • zijn gebruikersvoorwaarden vereist. Hierin dient u ondermeer alle gegevens van uw bedrijf op te nemen.
  • Ook clausules ivm uw aansprakelijkheid voor de inhoud van uw website of voor de tijdelijke onbereikbaarheid ervan kunnen belangrijk zijn.
  • Indien u uw bezoekers naderhand elektronische reclame wil doorsturen, dan zullen uw voorwaarden ook een clausule betreffende de verwerking van de persoonsgegevens van uw bezoekers moeten voorzien.

De webshops

  • zijn daarenboven onderworpen aan bijkomende strenge wettelijke vereisten. De e-commercewet vereist o.m. dat uw kopers de kans wordt geboden om in het aankoopproces wijzigingen aan hun bestelling aan te brengen.
  • U bent tevens verplicht uw kopers een bevestiging van hun bestelling te verzenden, enz.
  • De Wet Marktpraktijken legt verplichtingen op over de informatie die u omtrent uw producten of diensten moet vermelden en kent een uitdrukkelijk verzakingsrecht toe aan de consumenten die een bestelling plaatsen. Indien dit verzakingsbeding van toepassing is op uw activiteit, dan moet het steeds letterlijk in uw verkoopsvoorwaarden worden opgenomen.

Ontbreken deze wettelijk verplichte bepalingen op uw site?

Weet dan dat dit u duur kan komen te staan. Gebruikersvoorwaarden zijn heel belangrijk voor uw website. Naast strafrechtelijke vervolgingen die gepaard kunnen gaan met aanzienlijke geldboetes, riskeert u ook dat uw klanten hun bestelling niet moeten betalen en toch recht hebben op de bestelde goederen. Het is aldus snel duidelijk dat dergelijke sancties beter kunnen vermeden worden.

Besluit.

Neem dus beter geen risico’s, maar laat u hieromtrent bijstaan door een expert terzake. De toepasselijke wetgeving is niet alleen moeilijk voor leken. Ze is bovendien onderhevig aan regelmatige wijzigingen. Alleen een expert kan u juist informeren. Deze zal ervoor zorgen dat uw voorwaarden conform zijn aan de wet en op maat van uw bedrijf zijn opgesteld.

Indien u hieromtrent interesse heeft, dan verwijzen we u graag door naar onze legal partner Mr. Laurence Hubert (IP Porta – tel: 09/324.15.40 – e-mail: laurence.hubert@ipporta.be).

Advertentie