Hoe bekom je tot 50 procent subsidie op een site?

Tot 50 % Vlaamse subsidies voor websites.

Vlaanderen geeft tot 50 % subsidie voor anderstalige websites.

Een KMO heeft het meestal niet gemakkelijk om zaken te doen in het buitenland. De andere taal dan de moedertaal is vaak een eerste, en kostelijke, barrière. Een goede website is een van de eerste zaken die je kunnen helpen om buiten Vlaanderen te opereren. Daarom kan de Vlaamse Overheid onder bepaalde voorwaarden tussenkomen tot 50 procent van de externe kosten. Wat moet u hier voor doen en waar kan u terecht?

Wanneer kan je een tussenkomst in de kosten aanvragen?

 • Alle KMO’s waarvan de uitbatingszetel in het Vlaams Gewest bevindt komen in aanmerking.
 • De goederen of diensten moeten een toegevoegde waarde creëren in het Vlaams Gewest.
 • Tot 50 % (min. EUR 500 en max. EUR 3.750,00 /jaar) van de externe kosten om uw productdocumentatie te maken in vreemde talen kan worden terugbetaald door de Vlaamse Overheid. Hieronder valt ook het ontwikkelen en samenstellen van websites of webshops in vreemde talen.

Waar kan je terecht voor subsidie op je meertalige website?

Flanders Investment & Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, heeft o.a. tot doel om het internationaal ondernemerschap van de Vlaamse ondernemingen te bevorderen en te stimuleren. Het F.I.T. is verantwoordelijk voor het beoordelen, toekennen en laten uitbetalen van subsidies voor anderstalige productdocumentatie. Deze dienst staat ook dicht bij de KMO’s door een uitgebreid netwerk van regionale kantoren. Alle informatie over aanvragen of lopende dossiers kan er besproken worden

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

 • Alle productdocumentatie onder de vorm van websites, webshops, gedrukte brochures, CD roms, enz.
 • Ook commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia in vreemde talen komen in aanmerking.
 • Uitgesloten zijn: vertalingen en commerciële inlassing in het Nederlands en handleidingen komen niet in aanmerking.

Hoe gebeurt de aanvraag en afhandeling?

 • De aanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen voor de opdracht gebeuren bij het F.I.T. Dit kan enkel via het online aanvraagformulier op de website van het F.I.T.
 • Je moet er je bedrijf eerst registreren en verder je project duidelijk beschrijven en argumenteren. Ook een gedetailleerde kostenraming (offerte) moet worden voorgelegd.
 • Binnen de 45 werkdagen na de aanvraag krijg je van het F.I.T. hun beslissing over de toekenning van subsidie en over het bedrag van de tussenkomst.
 • Binnen de 6 maand na de toekenning van de subsidie moet je het bewijs leveren dat de prestatie is gebeurd en dat je de kosten (factuur) hebt betaald. Vervolgens krijg je de toegekende subsidie uitbetaald.

Meer informatie over subsidie voor websites vind je hier:

 • Wanneer kan je als KMO beroep doen op het F.I.T. en wat precies omvat haar dienstverlening ter bevordering van de export? > klik hier.
 • Waar bevinden zich de regionale kantoren van het F.I.T. en wat zijn hun contactgegevens? > klik hier.
 • Uitgebreide informatie over de aanvraag, modaliteiten en uitsluitingen van de tussenkomst in de kosten voor een website voor de Vlaamse Overheid. > klik hier.
 • Online aanvraagformulier voor subsidie van een vreemdtalige website. > klik hier.

Wens je ook je producten of diensten aan te bieden aan anderstaligen, kies dan voor een duidelijke, technisch goed gemaakte, professionele website of webshop. Zorg ook voor een duidelijke offerte en vraag een tussenkomst aan de Vlaamse overheid. Contacteer ons vrijblijvend.

Advertentie