Wat is noodzakelijk voor een goede homepage?

De homepagina is aantrekkelijk en nodigt uit tot verder surfen.

De homepagina is essentieel voor een goed resultaat uit de eigen website.

Een goede homepagina is heel belangrijk voor elke website. De homepage maakt het eerste contact uit van een online bezoeker met uw bedrijf of zaak. Sommige websites presteren duidelijk beter dan andere. Meestal is de home van een website hiervoor verantwoordelijk. In dit artikel leest u welke zaken belangrijk zijn voor een goede homepage.

Waarom is de homepagina van een website belangrijk?

De homepage is meestal de eerste pagina van een website dat een online bezoeker ziet. Het is op basis van het uitzicht en de informatie die hier op staat dat men beslist om verder te surfen of weg te klikken. Daarom is de homepage essentieel voor een goede werking van een website. Hoe professioneler de home er uitziet, hoe beter de resultaten uit uw website. Met professioneel bedoelen we zowel de lay-out als de inhoud van een website. De volgende tips geven de belangrijkste zaken weer waaraan een homepage moet voldoen.

Welke zaken zijn essentieel voor een goede homepage?

De homepagina is dus die pagina die de online bezoekers het eerst zien. Het is de eerste kennismaking van de surfers met uw bedrijf, winkel of zaak. Dan is de eerste indruk die men krijgt van cruciaal belang. Een aantal zaken zijn hiervoor onmisbaar en moeten zeker aan bod komen bij een goede homepage.

 • Wie ben ik en wat doe ik?
  Als eerste kennismaking is het normaal dat uw zaak wordt voorgesteld. Zo krijgt de online bezoeker direct een idee wie u bent en of u hem van dienst kunt zijn. Dit is belangrijk voor een nieuwe bezoeker. Maar ook bestaande klanten hebben baat om herinnerd te worden aan wat u allemaal doet. 2TREES vindt het visuele heel belangrijk. Daarom combineren we graag een relevante foto van uw bedrijf, winkel of zaak met de introductietekst. Dat leest vlotter, komt sympathieker over en zorgt voor een versterking van de kennismaking.
 • Wat vindt u terug op deze website?
  Een goede website wordt hoog vermeld in de zoekresultaten. Dit is het resultaat van een zoekopdracht door de surfers. Dan is het normaal dat de mensen op uw site het antwoord vinden op hetgeen ze zoeken. Het is belangrijk dat uw homepaginaweergeeft wat er precies op uw site te vinden is. Dat gebeurt door een duidelijke structuur en navigatie. Maar ook goed gekozen interne links in de tekst verhogen het gebruikscomfort van uw website.
 • Waarom ben ik uw ideale partner?
  Met andere woorden, waarom moet een klant voor onze zaak kiezen? De eigen competenties en troeven duidelijk vermelden op de homepagina maakt dat de keuze van de online bezoeker sneller gebeurt. Daarom is het belangrijk dat een goede homepage ook het verschil met uw concurrenten (in uw voordeel natuurlijk) weergeeft. Om dit treffend te omschrijven volstaat het beantwoorden van de vraag: “Indien ik er niet zou zijn, wat zouden de mensen dan meest missen?”
 • Het laatste nieuws of informatie is permanent communiceren.
  De homepagina is de voornaamste plaats waar u het laatste nieuws over uw zaak, producten of diensten aankondigt. Iedereen passeert hier immers. Dus iedereen heeft dan ook uw bericht(en) gezien en gelezen. Een oordeelkundig geplaatstberichtenvenster zorgt er ook voor dat er gemakkelijk en regelmatig zaken wijzigen aan uw website. En dat is weer belangrijk om hoog in de zoekresultaten te blijven staan.
 • Wat verwacht u van uw bezoekers?
  Dit noemt men vaak ook een duidelijke “Call-To-Action” voorzien op uw homepagina. Dat maakt dat bezoekers die niet de moeite doen om dieper in uw website te zoeken, ook gestimuleerd worden om iets te bestellen, info op te vragen, enz. Zo’n CTA (call to action) is altijd een vorm van reclame voor een product of dienst. Vaak kan dit spontane bestellingen en nieuwe klanten opleveren.

Besluit.

De homepagina is zonder twijfel de belangrijkste pagina van een website. Ze vormt de eerste kennismaking van een nieuwe klant met uw bedrijf. Op basis van het uitzicht en de informatie beslist de online bezoeker of ze verder op uw site lezen of wegklikken. Een goede homepagina is dus essentieel voor de geode werking van een website.

Voor meer informatie over het commerciëler maken van een bestaande homepagina of voor een nieuwe website contacteer vrijblijvend 2Trees websites, online shops, online reclame.

Patrick Puype – www.2trees.be

Advertentie

Wat is een goede homepagina.

Een goede homepagina is heel belangrijk voor een website.

Een goede homepagina is heel belangrijk voor een website.

Een homepagina of startpagins is een van de belangrijkere pagina’s van een website. Door rekening te houden met een aantal regels en de volgende tips kan de prestatie van een site sterk verbeteren. Waar moet u op letten voor een goede homepagina?

Waarom is een homepagina belangrijk.

Een homepagina is een van de voornaamste pagina’s van een website omdat dit de start is voor een online bezoek. Werkelijk élke bezoeker en zoekmachine komt hier op toe. Iedereen ziet dus de informatie die op deze pagina staat. En aan de hand van wat men hier leest, beslist een surfer of uw site het bekijken waard is. Wat is een goede homepagina , dat is vrij eenvoudig samen te vatten. Het kost iets meer moeite en tijd om tot de perfecte startpagina te komen. Maar het is het beslist waard.s

Wat is een goede homepagina.

Er zijn twee aspecten belangrijk: de inhoud van de homepagina en hoe deze technisch gebouwd is. Een goede webdesigner kan u helpen met beide. Let wel, ook voor een ervaren webbouwer is een goede startpagina ontwikkelen arbeidsintensief. Het kost steeds extra tijd en moeite. Wat is een goede homepagina en waarom is deze zo belangrijk:

 • Een goede homepagina wekt het vertrouwen van de bezoeker op uw site. Deze pagina is het eerste contact tussen uw online bezoeker en uw zaak. Dan is het essentieel dat de surfer direct het idee krijgt dat hij op de juiste plek is terecht gekomen. Een verzorgde, vlotte en professionele homepagina geeft een positief beeld van uw bedrijf en uw werking.
 • Op een goede homepagina krijgt de bezoeker een snel beeld van wat er allemaal op uw website te vinden is. Zo kan hij zich snel een idee vormen of de informatie die hij of zij zoekt er aanwezig is en waar ze staat. En het is zeker een pluspunt als gelijktijdig uw troeven (zijn voordelen) als klant bij u naar voor komen.
 • Een homepagina is ook die pagina die de zoekmachines eerst registreren. Voor de optimalisatie (SEO) van uw site is het dus aan te bevelen om op een correcte wijze gebruik te maken van de vijf kernwoorden voor uw activiteit of bedrijf. De tekst van uw homepagina zorgt dan dat uw site bij de juiste zoekopdrachten wordt vertoond.
 • De structuur van een goede homepagina maakt gebruik van H1, H2 en H3 tags. Hiermee verhoogt de werking van uw site voor de zoekmachines. Ze krijgen een beter beeld van het belang van de inhoud. Uw site komt sneller bovenaan de zoekresultaten op het internet te staan. Dit leidt dan weer tot meer bezoekers op uw website.
 • Tenslotte wordt een goede homepagina zodanig commercieel uitgewerkt dat deze de aandacht van uw bezoeker vasthoudt. Zo’n startpagina stimuleert uw online gast om dieper op uw website te gaan. Ze leidt uw bezoeker naar een bepaald doel. Bijna altijd is dit een aankoop, bestelling, aanvraag, enz. Dit noemt men een conversie. (Zie ook: Vijf eenvoudige tips voor een betere website).

Besluit.
Een goede homepagina is een van de belangrijkste pagina’s van uw website. Indien ze goed opgemaakt en professioneel gebouw is, trekt ze veel bezoekers aan. Ze leidt automatisch de bezoekers naar conversies. Ook bij het optimaliseren van een website wordt de nodige aandacht besteed aan het verbeteren van de homepagina van een site. Voor meer info of voor het optimaliseren van uw homepagina, neem vrijblijvend met ons contact op.

Tips voor een goede homepagina.

De belangrijke homepagina.

Een goede homepagina is belangrijk voor de prestaties van een site.

De home- of welkompagina is heel belangrijk voor een website of webshop. Meestal levert deze landingspagina de eerste indruk van een site of bedrijf. Vaak is het ook de plaats die meer en meer als dashboard fungeert voor de totale site. Waarom is de home zo belangrijk en hoe kom je tot een goede startpagina voor je site?

Inhoud wordt bepaald door de site-opbouw.

Ruwweg geschat zijn er twee grote categorieën van websites: deze met een traditionele opbouw en sites die databank-gestuurd zijn. Het verschil zit hem voornamelijk in de manier waarop de informatie gelezen wordt door de zoekmachines. Maar het neemt niet weg dat voor beide types de homepagina heel belangrijk blijft. Precies hierdoor krijgt een bezoeker een snel en duidelijk beeld van de inhoud van de site en de plaats waar informatie te vinden is.

De traditioneel gebouwde site.

Deze sites vertonen een hiërarchisch opgebouwde structuur. Vergelijk het met organogrammen of structuuroverzichten van organisaties. De werking is typisch. Alle zoekverkeer komt toe op de homepagina, die eerder gekenmerkt wordt door een functie van professioneel visitekaartje. Van daar vertrekt men langs een duidelijke navigatiestructuur naar de onderliggende pagina’s. Tot voor enkele jaren was dit de normale structuur van elke website.

Doordat werkelijk alle verkeer langs de homepagina verloopt, is de eerste indruk van levensbelang. In een fractie van een seconde moet duidelijk gemaakt worden dat de site de moeite loont om aandacht te krijgen. De bezoeker moet gestimuleerd worden om de inhoud verder te bekijken. Hier fungeert de home duidelijk als routeplan voor het gebruik van de site. De beschrijvende tekst en de afbeeldingen maken duidelijk wat de bezoeker er kan vinden. En de navigatiestructuur toont wat men moet aanklikken om de gestructureerde informatie te lezen.

De moderne, databasegestuurde websites.

Tegenwoordig wordt meer en meer inhoud van een website opgeslagen in databanken. Zeker bij CMS websites is dit het geval. Ook voor traditionele sites, die bepaalde velden of pagina’s voor zelf-onderhoud hebben aangepast, is dit voor bepaalde informatie het geval. Hier verloopt niet alle verkeer meer via de homepagina. Het zijn nl. de zoekwoorden van de surfer die bepalen welke pagina vertoond wordt. Meestal zijn het zelfs inhoudspagina’s die naar voor komen. Deze websites, b.v. drupal websites, zijn zo geconstrueerd dat iedere pagina evenveel kans maakt om naar voor te komen, op voorwaarde dat de inhoud overeenkomt met de gezochte informatie. Dat is een heel duidelijk voordeel qua werking op het internet.

Doordat bezoekers in de praktijk op de site terechtkomen via de inhoudspagina’s is het belangrijk dat elke pagina wordt opgemaakt als was het een homepagina. Hierdoor werken alle pagina’s van de site optimaal op het internet, niet enkel de welkompagina alleen. Dat is nog een reden waarom deze sites merkbaar beter presteren op het internet. Hier is de homepagina meer een dashboard die een directe toegang geeft tot de aanwezige informatie. Ook bezoekers die via een onderliggende inhoudspagina binnenkomen, surfen vervolgens meestal toch naar de homepagina om kennis te maken met het totaalbeeld van de site. De home fungeert hier meer als navigatiepagina of als referentiepunt voor de gestructureerde informatie. Deze sites hebben eerder een moleculaire structuur, waarbij de homepagina in het midden staat tussen alle andere.

Wat is belangrijk voor een goede homepage?

Om een sterke homepagina te bekomen zijn er een aantal regels die je best naleeft qua opbouw. En verder hou je ook voor de opmaak van de inhoud (teksten) met een paar simpele richtlijnen rekening. Dit onderwerp kwam reeds aan bod in een aantal andere artikels op deze site.

 • De inhoud op de hoofdpagina wordt samengesteld uit drie componenten: een titel, de inleiding en de detailtekst. De titel is een wervende, pakkende zinsregel. Eigenlijk een permanente reclamezin. De tekst van de inleiding vormt een samenvatting van de essentie op de pagina. In titel en inleiding komen de belangrijkste zoekwoorden voor.
 • De detailtekst moet de informatie op een duidelijke, gestructureerde manier weergeven. Gebruik gerust opsommingstekens voor lijstjes. Dat leest gemakkelijk.
 • Het is wel belangrijk dat de inhoud van de homepagina binnen de schermopmaak past. M.a.w. zorg dat er niet moet gescrolld worden.
 • Overlaad een homepagina niet, maar zorg voor een uitgebalanceerd, rustig uitzicht. Directe links naar interne pagina’s zijn prima. Ze zijn goed voor de werking van zoekmachines en trekken de bezoeker snel dieper naar de inhoud van de site.
 • De teksten op een homepagina zijn opgemaakt in een directe, wervende stijl. De zinnen zijn kort en bevatten heldere, voor iedereen verstaanbare, taal. Zorg er voor dat de hoofdzaken of belangrijkste argumenten bovenaan de tekst staan. Uitbreidingen of minder belangrijke punten volgen verder.

Maak er vooral geen puzzel of een allegaartje van. In feite mogen er ten hoogste vijf verschillende rubrieken of onderdelen aan bod komen. Zo kan van elke afdeling een korte tekst de voornaamste voordelen of pluspunten belichten. En natuurlijk brengt een handige, interne link de bezoeker direct naar de specifieke diepere pagina voor meer uitleg. Denk voor een homepagina in elk geval aan een dashboard of een overzichtspagina van het geheel.

Besluit.

Een goede, professionele homepagina is belangrijk voor elke website. Met bovenstaande tips voor een goede homepagina kan je aan de slag om nuttige inhoud te verzamelen. Maar vertrouw vooral op een goede webdesigner zodat je website er uitziet als een plaatje (dat prima werkt).