De Belgische wetgeving op e-nieuwsbrieven.

Wat zegt de Belgische wetgeving op e-reclame?

Wat zegt de Belgische wetgeving op e-reclame?

E-nieuwsbrieven of e-reclame tout court zijn een populair reclamemiddel. Het is een goedkoop reclamemedium, werkt heel snel en het komt direct bij een persoon terecht. Maar niet alles mag. De Belgische wetgeving op e-reclame is hier heel strikt in. Wat mag en wat niet?

Wat valt onder de wet op de e-reclame?

E-reclame valt onder de wet van 11/03/2003 en het KB van 04/04/2003. Deze wet is vrij ruim. Volgens de wetgever valt hieronder: “Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.”

Het is belangrijk om weten dat de Belgische wetgeving gestoeld is op een Europese richtlijn. Europa spreekt over “directe werving” terwijl dit bij ons als “reclame via e-mail” omschreven wordt. Maar dit betekent wel dat er een zekere uniformiteit is binnen Europa. Weliswaar kan de wetgeving tussen in de Europese landen onderling licht verschillen.

Maar ook de Belgische wet van 08/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy wetgeving) is van toepassing als het gaat om boodschappen aan consumenten of privé personen.

Naar wie mag u e-mailreclame sturen?

Er is een duidelijk verschil tussen e-mailberichten aan consumenten of aan bedrijven. Hier is de wetgever vrij strikt in. Aan consumenten of particulieren mag dit enkel naar wie uitdrukkelijk toestemming gaf. In de praktijk doe je dit best door een invulvak met een antwoordknop te voorzien zodat zij je kunnen verwittigen dat ze dit willen in de toekomst. Dit noemt de “opt-in“. Je kunt zo’n aanmeldingstekst voor nieuwsbrieven aanbrengen onder je gewone mailberichten, op e-facturen, op je website, … Maar ook onder je gewone nieuwsbrief zodat ook vrienden van abonnees zich kunnen inschrijven.

Wat dus niet telt is gewoon los en ongevraagd een commerciële mail sturen. Ook mag een invulvak niet automatisch ingevuld zijn op mails. De consument moet dus effectief zelf de aanmeldingsactie ondernemen. En bij twijfel werk je met een dubbele opt-in. Met een dubbele opt-in antwoord je op een aanmeldingsmail met een antwoordmail waar er een link is opgenomen. De consument krijgt in de toekomst enkel je e-nieuwsbrieven indien hij zijn abonnement activeert door op deze link te klikken.

Wie valt niet onder het opt-in principe?

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Je mag zonder voorafgaande toestemming e-reclame sturen aan klanten en aan onpersoonlijke mailadressen van bedrijven of organisaties.

Voor klanten is dit vrij duidelijk. Je hebt met hen een commerciële band en hun gegevens behoren tot de normale bestanden in je zaak. Bovendien krijgen zij in normale omstandigheden al berichten, facturen, bevestigingen, enz. van jou. Klanten mag je zelf spontaan aan je e-mailbestand toevoegen zonder voorafgaande opt-in.

Bedrijven of organisaties kun je ook zonder probleem onaangemeld mailen op hun onpersoonlijk mailadres zoals info@, contact@, mail@, … adres. De wetgever gaat er nl. van uit dat dit soort berichten tot het normale handelsverkeer behoren en laat dit toe. Tussen bedrijven onderling zijn de regels altijd al soepeler dan met consumenten.

Wat moet je verplicht vermelden op een e-nieuwsbrief.

Naar consumenten toe ben je verplicht om duidelijk te vermelden dat het om reclame gaat. Hier mag geen misverstand kunnen over bestaan. Het is dus best om gewoon het woord “reclame”, “promotie”, “actie”, enz. klaar en duidelijk op te nemen in de tekst.

Een reclamemail mag niet anoniem zijn. Vermeld dus duidelijk de gegevens van je zaak zoals naam, rechtspersoonlijkheid, adres, telefoon, e-mail, BTW nummer, enz. Zo beschikt de consument over alle nodige informatie voor het geval hij contact wil opnemen.

Op elke reclamemail moet duidelijk vermeld staan dat de consument het recht heeft om verdere e-reclame te weigeren en wat hij hiervoor moet doen. Om zich uit te schrijven kan er b.v. een speciale link worden opgenomen waar de consument op kan klikken. Maar het is even goed indien je hem de mail laat beantwoorden met “schrijf mij uit” of een uitschrijfvak laat invullen, enz. Het enige dat vereist is dat de uitschrijfprocedure duidelijk is voor de ontvanger.

Wat doe je met uitschrijvingen?

De wetgever stelt duidelijk dat uitschrijvingen op e-reclame binnen een redelijke termijn moeten gebeuren. Zonder er een precieze datum op te plakken mag je wel aannemen dat de uitschrijving wel moet gebeurd zijn voordat een nieuwe e-nieuwsbrief of e-reclame wordt verstuurd. Je moet een klant die zich uitschrijft ook verwittigen dat dit zal gebeuren of is gebeurd. In de praktijk gebeurt dit meestal met een standaardmail.

Let er wel op dat mensen die zich willen uitschrijven ook effectief geschrapt worden uit je bestanden. Dit geldt ten andere ook voor bedrijven of reclamemails tussen professionelen.

En als de uitschrijving niet in orde komt?

Dan kan de consument twee zaken doen. Je kunt je inschrijven in een verzetsregister zodat je geregistreerd staat om in de toekomst geen enkele reclame per e-mail te ontvangen. Indien dit nog niet helpt dan kan je klacht neerleggen bij de bevoegde instanties bij de overheid. In België kan dit voor:

  • klachten over e-reclame en commerciële reclamemails: bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst Algemene Controle en Bemiddeling;
  • klachten over onrechtmatig gebruik van uw e-mailadres: bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • klachten over (poging tot) oplichting, pornografie, enz.: bij de Federale Politie, dienst Federal Computer Crime Unit (FCCU).

Maar in de meeste gevallen komt het niet zo ver. Reguliere bedrijven of handelszaken die eerlijk en correct zaken doen, houden zich ook aan de wettelijke verplichtingen en gebruiken. Niet alleen is het commercieel niet verstandig om mensen ongewenst te blijven e-reclame sturen, het schaadt ook je goede naam en reputatie. En dat is een vorm van reclame die iedereen best kan missen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s